BERNACKA HENRYKA

The global and domestic venison market situation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 89-96
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

The global and domestic venison market situation

EWA SIMINSKA, HENRYKA BERNACKA, TOMASZ SADOWSKI
Zakład Biologii Małych Przeżuwaczy i Agroturystyki, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Subskrybuje zawartość