SPOREK MONIKA

Reasons for the decrease of small game animal populations

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 67-72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Reasons for the decrease of small game animal populations

KAZIMIERZ SPOREK, MONIKA SPOREK
Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole University

Subskrybuje zawartość