Okręgowa Rada Łowiecka w Pile

Hunting divisions - the concept and practice after 10 years

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 11-18
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Hunting divisions - the concept and practice after 10 years

PIOTR BESZTERDA1, ANTONI PRZYBYLSKI2
1Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
2Okręgowa Rada Łowiecka w Pile

Subskrybuje zawartość