Influence of silver and copper nanoparticles on Staphylococcus aureus biofilm formation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 193–201
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.19

Influence of silver and copper nanoparticles on Staphylococcus aureus biofilm formation

EWA WIDYŃSKA, AGNIESZKA ZAJĄC, SŁAWOMIR JAWORSKI, BARBARA STROJNY
Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Influence of silver and copper nanoparticles on Staphylococcus aureus biofilm formation. The purpose of this study was to investigate the effect of silver and copper nanoparticles on biofilm formation by Staphylococcus aureus. The bacteria cells were treated with silver and copper nanoparticles in increasing concentrations (5, 12.5, 25 µg/mL). Characteristics of nanoparticles was defined by measurement of zeta potential, size distribution and TEM analysis. Biofilm formation by S. aureus was identified by crystal violet staining and SEM analysis. The results showed that both nanoparticles inhibited the ability to form biofilm by S. aureus. However, in all used concentrations, silver nanoparticles had stronger effect than copper nanoparticles.

Key words: Staphylococcus aureus, biofilm, copper nanoparticle, silver nanoparticle

Streszczenie: Wpływ nanocząstek srebra i miedzi na tworzenie biofilmu przez gronkowca złocistego. Celem pracy było zbadanie wpływu nanocząstek srebra i miedzi na formowanie biofilmu przez gronkowca złocistego. Komórki bakteryjne zostały potraktowane wzrastajacymi stężeniami (5, 12.5, 25 µg/mL) nanocząstek srebra i miedzi. Charakterystyki nanocząstek dokonano przez pomiar potencjału zeta, rozkładu wielkości oraz analizy z wykorzystaniem TEM. Tworzenie biofilmu przez S. aureus zostało określone przez barwienie fioletem krystalicznym. Wyniki wykazały, że zarówno nanocząstki srebra, jak i miedzi hamują zdolność do tworzenia biofilmu przez S. aureus i analizę z wykorzystaniem SEM. Jednakże nanocząstki srebra mają silniejszy efekt we wszystkich zastosowanych stężeniach niż nanocząstki miedzi.

Słowa kluczowe: Gronkowiec złocisty, biofilm, nanocząstki srebra, nanocząstki miedzi

Please use the following format to cite the selected article:
WIDYŃSKA EWA, AGNIESZKA ZAJĄC, SŁAWOMIR JAWORSKI Influence of silver and copper nanoparticles on Staphylococcus aureus biofilm formation. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018: : 193–201.DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.19

Authors’ address:
Agnieszka Zając
Zakład Nanobiotechnologii
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: agiz125@wp.pl