Epibionts of ornamental freshwater shrimps bred in Taiwan

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 133–142
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.13

Epibionts of ornamental freshwater shrimps bred in Taiwan

RAFAŁ MACIASZEK1, MACIEJ KAMASZEWSKI1, WITOLD STRUŻYŃSKI1, PIOTR ŁAPA2

1Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
2Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej “Animalian”

Abstract:Epibionts of ornamental freshwater shrimps bred in Taiwan. One of the major problems in breeding Neocaridina davidi in Taiwanese aquaculture ponds are epibionts found on the body of ornamental shrimp. These organisms affect shrimp wellbeing by causing distress which leads directly to shrimp weakness, loss of colour and even casualties. They can also be observed in imported shrimps which put in danger individuals bred in Europe, mostly characterised by high level of inbreeding and sensitivity to pathogens. Microscopic analyses indicated presence of 6 freshwater shrimp epibionts. Some of them showing parasitic lifestyle (Cladogonium ogishimae, Saprolegnia sp., Scutariella japonica), others (phyla Ciliophora and Rotifera) may indicate level of organic matter in water. To allow an effective treatment and control of the spread of parasites, all of their preferred locations on shrimp body observer in this study should be checked and become
a vital part of diagnostic methods. Researches on ornamental freshwater shrimps’ epibionts are important
to achieve success in shrimp breeding as well as to effectively monitor epibiont populations globally, especially that in some regions they may become potentially invasive organisms to the native crustaceans.

Key words: epibionts, parasites, aquarium, shrimps, aquaculture

Streszczenie:Epibionty krewetek akwariowych hodowanych na Tajwanie.Epibionty są jednym z głównych problemów w hodowli krewetek Neocaridina davidi w stawach hodowlanych na Tajwanie.  Ich obecność wpływa negatywnie na dobrostan krewetek poprzez wywoływanie stresu, osłabienia, upadków oraz utraty ubarwienia. Są również stwierdzane na krewetkach pochodzących z importu, co jest szczególnie niebezpieczne dla osobników hodowanych w Europie charakteryzujących się wysokim poziomem chowu wsobnego oraz niską odpornością na patogeny. Analiza mikroskopowa wykazała obecność 6 gatunków symbiontów krewetek słodkowodnych. Niektóre z nich prowadzą pasożytniczy tryb życia (Cladogonium ogishimae, Saprolegnia sp., Scutariella sp.,), inne (typ Ciliophoraoraz typ Rotifera) mogą być wykorzystane jako wskaźniki ilości materii organicznej w wodzie. Wykazane w obserwacjach miejsca ciała krewetek preferowane przez pasożyty powinny stanowić nieodłączną część metod ich diagnostyki pozwalającej na efektywne leczenie. Badania na epibiontach krewetek akwariowych są szczególnie istotne dla sukcesywnej hodowli tych skorupiaków jak również dla prowadzenia efektywnego monitoringu populacji epibiontów, które w niektórych regionach świata mogą stać się gatunkami potencjalnie inwazyjnymi dla naturalnie występujących skorupiaków.

Słowa kluczowe: epibionty, pasożyty, akwarium, krewetki, akwakultura


Please use the following format to cite the selected article:
MACIASZEK R., KAMASZEWSKI M., STRUŻYŃSKI W., ŁAPA P. Epibionts of ornamental freshwater shrimps bred in Taiwan. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018:33–142. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.13

Authors’ addresses:
Rafał Maciaszek
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
e-mail: rafal_maciaszek@sggw.pl