Effect of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis inclusion in turkey diets on growth performance

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (2), 2018: 95–101
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.9

Effect of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis inclusion in turkey diets on growth performance

MARIA ALEKSANDRA HANUSZEWSKA1, KRZYSZTOF KOZŁOWSKI1, MICKAËL ROUAULT2, ALFRED BLANCH2

1Department of Poultry Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
2Chr. Hansen A/S, Hørsholm, Denmark

Abstract:Effect of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis inclusion in turkey diets on growth performance.The aim of this study was to evaluate the influence of a probiotic preparation containing spores of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis, added to feed, on growth performance of female turkeys reared until 84 days of age. A total of 300 day-old Hybrid Converter female turkeys were randomly assigned to 20 pens. The pens were randomly divided into two treatment groups: T1, received basal diets, and T2 received the same diets as group T1 supplemented with the probiotic (1.28 x 106 CFU/g). It can be concluded that the probiotic feed additive had a beneficial influence on growth performance and significantly increased the final body weights and average daily gains of female turkeys.

Key words: female turkeys, probiotic, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, growth performance

Streszczenie: Wpływ zastosowania do paszy Bacillus subtilis i Bacillus licheniformis na wyniki odchowu indyków. Doświadczenie przeprowadzono w celu określenia wpływu zastosowania preparatu probiotycznego zawierającego spory Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis dodanego do paszy na wyniki odchowu indyczek odchowywanych do 84. dnia życia. 300 jednodniowych indyczek Hybrid Converter zostało przydzielonych do 20 kojców, po 15 indyczek w każdym. Zostały one podzielone na dwie grupy (10 powtórzeń/kojców w każdej): T1 - żywione paszą bazową oraz T2 - żywione paszą bazową z dodatkiem preparatu probiotycznego w ilości 1,28 x 106 CFU/g. Reasumując, dodatek probiotyku do paszy miał korzystny wpływ na wyniki odchowu indyczek i istotnie poprawiał ich końcową masę ciała oraz średnie przyrosty masy ciała.

Słowa kluczowe: indyczki, probiotyk, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, wyniki odchowu

Please use the following format to cite the selected article:
HANUSZEWSKA M. A., KOZŁOWSKI K., ROUAULT M., BLANCH A. Effect of a Bacillus-based microbial feed additive on the growth performance of female turkeys. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (2), 2018:95–101. DOI 10.22630/AAS.2018.57.2.9

Authors’ address:
Krzysztof Kozłowski
Katedra Drobiarstwa,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
Universitet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, Poland
e-mail: kristof@uwm.edu.pl