The effect of paper substrate type used at the beginning of rearing on foot pad dermatitis (FPD) occurrence and production results of broiler chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 57 (1), 2018: 77–82
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018)
DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.7

The effect of paper substrate type used at the beginning of rearing on foot pad dermatitis (FPD) occurrence and production results of broiler chickens

KATARZYNA ZĄBEK, KATARZYNA KONEFAŁ, JUSTYNA KRYSZCZAK, IZABELA GOLAN, ALEKSANDRA KALIŃSKA, BRYGIDA KRUZIŃSKA, KRZYSZTOF DAMAZIAK, KATARZYNA BOGDAŃSKA, MONIKA MICHALCZUK
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract:The effect of paper substrate type used at the beginning of rearing on foot pad dermatitis (FPD) occurrence and production results of broiler chickens.The objective of the study was to estimate influence of different paper type as additional substrate in broiler chickens rearing on foot pad quality. Animals used in experiments were 320 Ross 308 chickens divided into groups according to substrate type: control group – chickens reared on litter with paper produced from paper pulp and experimental group – chickens reared on litter with paper produced from paper pulp with cellulose addition. Production results were controlled during rearing period (in 21st, 35th, 42nd days). Foot pad quality was visually defined 5 days before slaughter. Effect of substrate type used during first days of life on occurrence of foot pad skin injuries and production results in chicken broilers was observed. Chickens from experimental group achieved higher production results (higher body weight, better herd health) and foot pad dermatitisappeared less frequently.
Key words: broiler chicken, type of substrate, foot pad dermatitis, production results

Streszczenie:Wpływ rodzaju papierowego podłoża użytego w pierwszych dniach życia na częstotliwość występowania schorzeń poduszki stopy (FPD) i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Celem doświadczenia była ocena wpływu zastosowania różnego rodzaju papieru jako dodatkowego podłoża dla kurcząt brojlerów na jakość skóry podeszwy stopy.Badania przeprowadzono na 320 kurczętach Ross 308, podzielonych na grupy w zależności od użytego materiału: kontrolną – kurczęta odchowywano na ściółce wyścielonej papierem wytworzonym z pulpy makulaturowej oraz doświadczalną – kurczęta utrzymywano na ściółce z papierem, którego składem była pulpa makulaturowa z dodatkiem celulozy. W czasie odchowu kontrolowano wyniki produkcyjne stad ( w 21., 35., 42. dniu i na koniec odchowu). Na 5 dni przed ubojem u wszystkich ptaków przeprowadzono wizualną ocenę jakości skóry podeszwy stóp. Wykazano wpływ użytego materiału wyścielającego ściółkę w początkowym okresie życia na występowanie uszkodzeń skóry podeszwy stóp i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. W grupie doświadczalnej uzyskano poprawę wyników produkcyjnych (większą masę ciała, lepszą zdrowotność stada) oraz rzadsze występowanie objawów zapalenia skóry poduszki stopy (Foot Pad Dermatitis).
Słowa kluczowe: brojlery kurze, rodzaj podłoża, zapalenie skóry podeszwy stopy, wyniki produkcyjne

Please use the following format to cite the selected article:
ZĄBEK K., KONEFAŁ K., KRYSZCZAK J., GOLAN I., KALIŃSKA A., KRUZIŃSKA B., DAMAZIAK K.,  BOGDAŃSKA K., MICHALCZUK M. The effect of paper substrate type used at the beginning of rearing on foot pad dermatitis (FPD) occurrence and production results of broiler chickens.Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 57 (1), 2018: 77–82. DOI 10.22630/AAS.2018.57.1.7

 

Authors’ addresses:

Monika Michalczuk
Zakład Hodowli Drobiu
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl