Application of ultrasounds to determine carrot juice properties

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 143-147
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.27

Application of ultrasounds to determine carrot juice properties

ARKADIUSZ RATAJSKI, JĘDRZEJ TRAJER
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The purpose of the study was to determine the possible influence of the properties of raw material used to prepare carrot juice on the speed and attenuation coefficients of ultrasonic waves. Wave velocity and solid phase concentration dependencies are described using a linear model. This dependence was used to evaluate the properties of carrot juice from various sources and after the thermal processing of the prepared juice. The results show that not only the temperature or the solid phase concentration affect the velocity of sound or attenuation coefficient, but it can also be a conditions or time of storage and thermal processing of juice.

Key words: ultrasounds, carrot juice, product properties

Streszczenie: Badania ultradźwiękowe właściwości soku marchwiowego. Celem badań było określenie, czy na prędkość i współczynniki tłumienia fali ultradźwiękowej mogą wpływać właściwości surowca wykorzystanego do przygotowania soku marchwiowego. Zależności prędkości fali od temperatury i stężenia fazy stałej opisano z użyciem modelu liniowego. Zależność ta została wykorzystana przy ocenie właściwości soku pochodzącego z marchwi z różnych źródeł oraz po przeprowadzeniu obróbki termicznej przygotowanego soku. Uzyskane wyniki wskazują, że na prędkość fali czy współczynnik tłumienia wpływa nie tylko temperatura lub stężenie fazy stałej, ale może to być także sposób bądź czas przechowywania, a także przeprowadzona obróbka.

Please use the following format to cite the selected article:

RATAJSKI A., TRAJER J. (2017). Application of ultrasounds to determine carrot juice properties. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 143-147. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.27

Authors’ addresses:
Arkadiusz Ratajski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: arkadiusz_ratajski@sggw.pl