Effect of mechanical oil pressing parameters on rapeseed oil efficiency ratios

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 123-134
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.25

Effect of mechanical oil pressing parameters on rapeseed oil efficiency ratios

PAULINA ZDANOWSKA, BOGDAN DRÓŻDŻ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of this study was to determine the relation between operational parameters of the screw press during the mechanical pressing process of rapeseed oil and the ratios describing this process. Four rotational speeds of the screw press were applied (20, 30, 40, 50 rpm), and three nozzle diameters (6, 8, 10 mm). The ratios: oil yield, oil flow rate, capacity and energy efficiency were analyzed. Mechanical oil pressing parameters: screw speeds and the nozzle diameter, as well as their interaction, were found to affect significantly the mechanical oil pressing ratios. Screw rotation speed and diameter of the nozzle had an impact on efficiency ratios, but the effect of rotational speed was greater than the nozzle diameter.

Key words: oil yield, oil flow rate, capacity, energy efficiency

Streszczenie: Wpływ parametrów procesu wytłaczania na wskaźniki efektywności pozyskiwania oleju rzepakowego. Celem pracy jest wyznaczenie relacji między parametrami prasy ślimakowej podczas wytłaczania oleju rzepakowego a wskaźnikami opisującymi ten proces. Zastosowano cztery prędkości obrotowe ślimaka (20, 30, 40, 50 obr min-1) i trzy średnice otworu dyszy wylotowej wytłoków (6, 8, 10 mm). Analizowano wskaźniki: uzysku i wydajności otrzymywania oleju, wydajności prasy oraz efektywności energetycznej. Parametry procesu wytłaczania (prędkość obrotowa ślimaka oraz średnica dyszy wylotowej), a także ich interakcja istotnie wpływają na wskaźniki procesu wytłaczania. W badanym zakresie przeważa efekt różnicującego działania prędkości obrotowej nad wpływem średnicy dyszy na wartości omawianych wskaźników efektywności pozyskiwania oleju.

Please use the following format to cite the selected article:

ZDANOWSKA P., DRÓŻDŻ B. (2017). Effect of mechanical oil pressing parameters on rapeseed oil efficiency ratios. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 123-134. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.25

Authors’ addresses:
Paulina Zdanowska, Bogdan Dróżdż
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: paulina_zdanowska@sggw.pl
          bogdan_drozdz@sggw.pl