Indicators for milk production by milking pipeline machine in pasture and cowshed system of cow maintenance

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 113-121
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.24

Indicators for milk production by milking pipeline machine in pasture and cowshed system of cow maintenance

MAREK GAWORSKI, BEATA KOCIEDA, BOGDAN DRÓZDZ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences -SGGW

Abstract: The aim of the studies was to determine the effect of the organisation of the milk production in the farm with the cow access to pasturage on the time structure of the herd handling and milking with reference to the obtained efficiency indicators of the milk production by milking pipeline machine. The observations covered three months of the pasturage season: May, July and September, in the farm maintaining a herd of 30 dairy cows. In the subsequent months there were indicated clear trends of changes, i.e. the time reduction of the herd entrance to the cowshed and the increase of the time spent on the basic milking. Over the considered pasturage and cowshed period of the milk production season in the farm there were stated the growing percentage share spent on the basic milking with the corresponding percentage share decrease related to the herd handling as part of the milk production system.

Key words: dairy cow, grazing land, management, milking system, milking time

Streszczenie: Wskaźniki pozyskiwania mleka dojarką przewodową w pastwiskowo-oborowym systemie utrzymania krów. Celem badań było określenie wpływu organizacji produkcji mleka w gospodarstwie, w którym krowy mają dostęp do pastwiska, na strukturę czasu obsługi stada i doju z uwzględnieniem osiąganych wskaźników efektywności pozyskiwania mleka dojarką przewodową. Obserwacje prowadzono przez trzy miesiące sezonu pastwiskowego (maj, lipiec i wrzesień) w gospodarstwie utrzymującym stado 30 krów mlecznych. W kolejnych miesiącach wskazano na jednoznaczne tendencje zmian, tj. zmniejszanie czasu wejścia stada do obory oraz wzrost czasu poświęcanego na dój właściwy. W rozpatrywanym okresie pastwiskowo-oborowego sezonu produkcji mleka w gospodarstwie stwierdzono rosnący, procentowy udział czasu poświęcanego na dój właściwy przy równoczesnym zmniejszaniu procentowego udziału czasu na obsługę stada w ramach systemu pozyskiwania mleka.

Please use the following format to cite the selected article:

GAWORSKI M., KOCIĘDA B., DRÓŻDŻ B. (2017). Indicators for milk production by milking pipeline machine in pasture and cowshed system of cow maintenance. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 113-121. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.24

Authors’ addresses:
Marek Gaworski, Beata Kocięda, Bogdan Dróżdż
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl
          beatakocieda@gmail.com
          bogdan_drozdz@sggw.pl