Detection of potatoes damages by thermal imaging

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 105-112
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.23

Detection of potatoes damages by thermal imaging

MAREK KLIMKIEWICZ, ŁUKASZ SOKOLNICKI, KAROL TUCKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the study was to develop a method of detecting non-visible mechanical damages of potatoes by means of thermovision. The study was conducted on two varieties of potatoes: Charlene and Terka. The tests were carried out with a VIGOcam v50 camera operating in the spectral range of 8-14 um. Damaged potatoes after 24 h were cooled at temperature 5°C for 1 h and then at 25°C their images were taken with a thermal camera every 1 min in 50 min. The imaging of the potato tubers of the Charlene variety allowed for unambiguous identification. Too little difference in temperature between the undamaged surface of potato variety Terka and damaged surface did not allow for a precise identification of the damaged area.

Key words: thermography, potato damage, thermal imaging camera

Streszczenie: Wykrywanie uszkodzeń ziemniaków za pomocą termowizji. Celem badań było opracowanie metody wykrywania niewidocznych okiem nieuzbrojonym uszkodzeń mechanicznych ziemniaków za pomocą termowizji. Badania przeprowadzono na dwóch odmianach ziemniaków Charlene i Terka. Badania przeprowadzono z użyciem kamery VIGOcam v50 pracującej w zakresie spektralnym 8-14 um. Uszkodzone w sztuczny sposób ziemniaki po 24 h schładzano w temperaturze 5°C przez 1 h, a następnie w temperaturze 25°C wykonywano zdjęcia ich powierzchni kamerą termowizyjną co 1 min przez 50 min. Obrazowanie termowizyjne umożliwiło jednoznaczną identyfikację powierzchni uszkodzeń bulw ziemniaka odmiany Charlene. Zbyt mała różnica temperatury między powierzchnią nieuszkodzoną ziemniaka a miejscami z uszkodzoną tkanką bulw ziemniaka odmiany Terka nie pozwoliła na dokładną identyfikację obszaru uszkodzenia.

Please use the following format to cite the selected article:

KLIMKIEWICZ M., SOKOLNICKI Ł., TUCKI K. (2017). Detection of potatoes damages by thermal imaging. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 105-112. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.23

Authors’ addresses:
Marek Klimkiewicz, Karol Tucki
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: marek_klimkiewicz@sggw.pl
          karol_tucki@sggw.pl