The optimization of mobile robots energy efficiency

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 79-88
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.20

The optimization of mobile robots energy efficiency

ANDRZEJ CHOCHOWSKI1, IHOR BOLBOT2, VITALII LYSENKO2, VOLODYMYR RESHETIUK2
1Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Automation and Robotic Systems, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine in Kyiv - NUBIP of Ukraine

Abstract: The paper presents an analysis of the factors affecting on the resource cost of the accumulator battery of mobile robot for phyto-monitoring plants in the greenhouse and usage of the method of variations calculus for optimization energy consumption.

Key words: energy consumption, optimization, linear speed, variation calculus

Streszczenie: Optymalizacja efektywności energetycznej mobilnego robota. Celem badań była identyfikacja parametrów i analiza ich wpływu na koszty żywotności baterii ruchomych robotów do fitomonitoringu roślin w szklarni. W celu optymalizacji zużycia energii zastosowano metodę różnicową. Zgodnie z wynikami badań analitycznych otrzymano zależność dla optymalnej prędkości liniowej ruchomego robota, która minimalizuje koszty zużycia energii. Wybór prędkości jazdy i parametrów optymalizacji zależy od odległości robotów: do 5 m należy korzystać z parabolicznego wykresu prędkości, a przy większych odległościach trzeba skorzystać z wykresu trapezowego.

Please use the following format to cite the selected article:

CHOCHOWSKI A., BOLBOT I., LYSENKO V., RESHETIUK V. (2017). The optimization of mobile robots energy efficiency. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 79-88. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.20

Authors’ addresses:
Andrzej Chochowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: andrzej_chochowski@sggw.pl

Vitalii Lysenko, Volodymyr Reshetiuk, Ihor Bolbot
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Department of Automation and Robotic Systems
Heroiv Oborony 12, Kyiv 03041, Ukraine
e-mail: volodymyr.reshetiuk@hotmail.com