Application of measure-correlate-predict method for wind speed prediction at Łódź Hills

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 71-78
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.19

Application of measure-correlate-predict method for wind speed prediction at Łódź Hills

RAFAŁ KORUPCZYŃSKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In this paper an application of measure-correlate-predict method has been presented. For particular location a statistical model of linear regression between two sets of data has been built. The real measurement from meteorological station and reanalysis data from ERA-Interim database have been used. The model has been applied to long-term data for accurate wind speed prediction. Results are useful for wind resource assessment at this location.

Key words: measure-correlate-predict, wind energy resources, wind farm, renewable energy

Streszczenie: Zastosowanie metody measure-correlate-predict do predykcji prędkości wiatru na Wzniesieniach Łódzkich. W artykule podano przykład zastosowania metody measure-correlate-predict (MCP). Badania przeprowadzono na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej (powiat skierniewicki). Dwa zestawy danych: rzeczywiste pomiary meteorologiczne ze stacji pomiarowej oraz dane pozyskane z tzw. reanalizy meteorologicznej ERA-Interim zostały użyte do budowy modelu statystycznego. Model został wykorzystany do długoterminowej predykcji prędkości wiatru (1979-2016). Uzyskane wyniki są przydatne do oceny zasobów energii wiatru na Wzniesieniach Łódzkich.

Please use the following format to cite the selected article:

KORUPCZYŃSKI R. (2017). Application of measure–correlate–predict method for wind speed prediction at Łódź Hills. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 71-78. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.19

Authors’ addresses:
Rafał Korupczyński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: rafal_korupczynski@sggw.pl