Analysis of the geothermal energy use in powering various hybrid systems

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 61-70
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.18

Analysis of the geothermal energy use in powering various hybrid systems

EWA PIOTROWSKA1, PIOTR SKOWROŃSKI1, MAGDALENA SYPUŁA, RAFAŁ JANKOWSKI
1Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The paper presents results of investigation of two different systems powered by the geothermal energy and different kind of energy - electrical or chemical. The electricity-geothermal board Geotermia Mazowiecka S.A. has been analysed first and the part of geothermal energy in the input heat flux is about to 25-30%. Then the small detached house powering with heat pump and electricity was analysed in comparison with the other house using only conventional fuel. The investment in geo-thermal energy source has been more expensive, but the using of such an installation started pay off during several months.

Key words: geothermic, geothermal energy, hybrid systems, heat pump

Streszczenie: Analiza wykorzystania energii geotermalnej w zasilaniu różnych układów hybrydowych. W pracy zaprezentowano analizę dwóch przypadków zastosowania energii geotermalnej w hybrydowych układach zasilania. Ze względu na specyfikę zagadnień i charakter możliwych do pozyskania danych każdy z tych przypadków był analizowany w inny sposób. Dla zakładu Geotermia Mazowiecka S.A. analizowano raporty wieloletnie, które zawierały dane obejmujące parametry eksploatacyjne oraz temperaturę zewnętrzną. Stwierdzono udział energii geotermalnej w strumieniu ciepła wejściowego na poziomie około 30% w lecie. Tak duży udział jest również konsekwencją uruchomienia basenów i całorocznego wykorzystywania ujęcia geotermalnego. Dla jednorodzinnego domu analizowano dwa przypadki inwestycji i eksploatacji: układu zasilanego pompą ciepła oraz układu zasilanego złożonego jedynie z kotła olejowego. Koszt inwestycji w pompę ciepła był większy, mniejsze były zaś koszty eksploatacji. Analiza obu przypadków wskazuje na zasadność inwestycji korzystających z energii geotermalnej, zwłaszcza przy planowanym długim użytkowaniu tego układu zasilania.

Please use the following format to cite the selected article:

PIOTROWSKA E., SKOWROŃSKI P., SYPUŁA M., JANKOWSKI R. (2017). Analysis of the geothermal energy use in powering various hybrid systems. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 61-70. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.18

Authors’ addresses:
Ewa Piotrowska, Piotr Skowroński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Poland
e-mail: ewa_piotrowska@sggw.pl
          piotr_skowronski@sggw.pl