Vibrations produced by petrol chainsaws with variable-length guide bars during cross-cutting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 37-47
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.16

Vibrations produced by petrol chainsaws with variable-length guide bars during cross-cutting

KRZYSZTOF WÓJCIK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the study is to compare equivalent values of vibrations measured on the front and rear handles of a portable petrol chain-saw during cross-cutting. The survey encompassed an analysis of the guide bar length impact on vibrations emitted when cutting off individual fragments of the measurement log, with dimensions determined by the length of the guide bar used during cross-cutting, on a dedicated test stand. The measurements carried out also made it possible to establish the daily exposure to vibrations and the admissible operating time resulting from the acceleration of vibrations emitted by the chainsaw with guide bars of different lengths. During the testing, higher vibrations were registered on the rear handle of the saw, with values growing together with the increase of the guide bar length. Performance was higher and work was easier when the guide bars were longer than the diameter of the timber logged, while when the bar lams were shorter, exposure to vibrations decreased proportionally. In all the cases subjected to analysis, the admissible vibration acceleration values were exceeded and need to be limited in an 8-hour working time.

Key words: petrol chainsaw, vibrations, cross-cutting, daily exposure to vibrations, admissible operating work time, surface cutting efficiency

Streszczenie: Drgania emitowane podczas przerzynki przez pilarkę spalinową z prowadnicami o różnej długości. Celem opracowania jest porównanie wartości ekwiwalentnych przyspieszenia drgań mierzonych na przednim i tylnym uchwycie przenośnej pilarki z silnikiem spalinowym podczas wykonywania przerzynki. Badania obejmują poznanie wpływu długości prowadnicy na wielkość emitowanych wibracji przy odcinaniu fragmentów kłody pomiarowej o wymiarach determinowanych długością prowadnicy zastosowanej podczas wykonywania operacji przerzynki na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku testowym. Przeprowadzone pomiary pozwalają równocześnie na możliwość wyznaczenia dziennej ekspozycji na drgania i tzw. dopuszczalnego czasu pracy wynikającego z określonej wielkości emitowanego przyspieszenia drgań przez pilarkę wyposażoną w prowadnice o różnej długości. W wyniku przeprowadzonych badań większe wartości drgań zarejestrowano na tylnym uchwycie badanej pilarki, a ich wartość rośnie wraz z długości prowadnicy. Stosowanie prowadnic o długości większej niż średnica przerzynanego drewna pozwala na uzyskanie większej wydajności i znacznie ułatwia pracę. Przy stosowaniu krótszych prowadnic narażenie na drgania jest odpowiednio mniejsze. We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej przyspieszenia drgań, co przy 8-godzinnym czasie pracy wymaga jego ograniczenia.

Please use the following format to cite the selected article:

WÓJCIK K. (2017). Vibrations produced by petrol chainsaws with variable-length guide bars during cross-cutting. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 37-47. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.16

Authors’ addresses:
Krzysztof Wójcik
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl