Impact of saw chain cutters type on blunting speed of blades and change of cutting efficiency

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 27-36
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.15

Impact of saw chain cutters type on blunting speed of blades and change of cutting efficiency

ADAM MACIAK, URSZULA GÓRSKA, ŻANETA ZACH
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The research was aimed at determining and comparing uniformity and speed of dulling of chainsaw blades with chisels and semi-chisel type of edge during cutting of oak wood. In addition, the change in the cutting capacity of the surface along with the gap surface made for the tested chain saws was examined. The dullness measurement consisted of drawing the blade's imprints in the lead plate and performing measurements of the radius of blade rounding using a station equipped with a microscope connected to a computer. As a result of the tests carried out, it was found that with the increasing area of kerf, the individual cutters undergo uneven blunting. The surface cutting efficiency of the saw with chisel links decreases faster.

Key words: cutting of wood, saw chain, chainsaw, cutting efficiency, blunting process

Streszczenie: Wpływ rodzaju ogniw tnących piły łańcuchowej na szybkość tępienia się ostrzy oraz zmienność wydajności skrawania drewna. Celem badań było wyznaczenie i porównanie równomierności oraz szybkości tępienia się ostrzy łańcucha piły z ogniwami typu dłuto z łańcuchem z ogniwami typu półdłuto podczas przerzynki drewna dębowego. Ponadto przebadano zmianę powierzchniowej wydajności skrawania wraz z wykonaną powierzchnią rzazu dla badanych rodzajów pił łańcuchowych. Badania stępienia polegały na pobieraniu odcisków ostrza w płytce ołowianej, a następnie wykonaniu pomiarów promienia zaokrąglenia ostrza na stanowisku wyposażonym w mikroskop połączony z komputerem. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że wraz ze wzrastającą powierzchnią rzazu poszczególne ogniwa ulegają nierównomiernemu tępieniu się. Zaobserwowano również, że szybciej następuje spadek powierzchniowej wydajności skrawania dla piły z łańcuchem z ogniwami typu dłuto.

Please use the following format to cite the selected article:

MACIAK A., GÓRSKA U., ZACH Ż. (2017). Impact of saw chain cutters type on blunting speed of blades and change of cutting efficiency. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 27-36. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.15

Authors’ addresses:
Adam Maciak, Urszula Górska, Żaneta Zach
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: adam_maciak@sggw.pl
          ug.urszula.gorska@gmail.com
          zaneta.zach94@wp.pl