Floor board quality assessment with the use of control charts

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 15-26
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.14

Floor board quality assessment with the use of control charts

MONIKA ANISZEWSKA, TOMASZ NUREK, AGNIESZKA CIEBIEŃ
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the article was to describe quality control of the floor board production process. A statistic method was used for the purpose of the assessment. Based on the measurements obtained and the required computations, the X"av, R and the cusum chart for board width were designed and analysed. In the control chart analysis, correctness of the board production process was assessed, while Cp and Cpk indicators served as a basis for the process capability assessment.

Key words: sawn timber, process capability, average values chart, range chart, cusum chart

Streszczenie: Ocena jakości desek podłogowych metodą kart kontrolnych. W artykule opisano statystyczną kontrolę jakości procesu produkcji desek podłogowych. Wybrano metodę kart kontrolnych. Na podstawie uzyskanych pomiarów oraz potrzebnych obliczeń zaprojektowano i przeanalizowano karty kontrolne X"av, R oraz kartę sum skumulowanych dla szerokości desek. Analiza kart kontrolnych pozwoliła ocenić prawidłowość przebiegu procesu produkcji desek. Zdolność procesów oceniono, używając wskaźników Cp i Cpk. Mają one wartości mniejsze od 1, co oznacza, że proces wymaga ingerencji i regulacji.

Please use the following format to cite the selected article:

ANISZEWSKA M., NUREK T., CIEBIEŃ A. Floor board quality assessment with the use of control charts. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 15-26. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.14

Authors’ addresses:
Monika Aniszewska, Tomasz Nurek
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
          tomasz_nurek@sggw.pl