Evaluation of biometric features and quality of seedlings from an open nursery in Dobieszyn Forest District

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 70 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 5-13
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.70.13

Evaluation of biometric features and quality of seedlings from an open nursery in Dobieszyn Forest District

MONIKA ANISZEWSKA, JACEK BRZÓZKO, EWELINA KOWALSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The study presents evaluation of the effectiveness of seedling cultivation in an open nursery in Dobieszyn Forest District. The evaluation was based on measurable parameters, such as: above-ground plant parts, root length and width of the seedling's root neck, which were later verified for compliance with the applicable standard PN-R-67025, and of visual assessment of the seedlings. A division into classes was made, in order to establish the percentage share of individual classes in the entire batch of seedlings. The test shows that 79% of two-year-old pine seedlings represent class I, with 19% in class II and only 2% below the standard, i.e. unacceptable as planting material. In the case of three-year-old seedlings of beech, the results pointed to 76% (class I), 16% (class II) and 8% (unsatisfactory) respectively.

Key words: planting material, Scots pine, European beech, quality standards

Streszczenie: Analiza cech biometrycznych i jakości sadzonek pochodzących ze szkółki otwartej w Nadleśnictwie Dobieszyn. W artykule zamieszczono analizy dotyczące poziomu hodowli sadzonek w szkółce otwartej w Nadleśnictwie Dobieszyn. Pod uwagę brano parametry mierzalne (wysokość części nadziemnej, długość korzeni i szerokość szyi korzeniowej), które następnie porównano z obowiązującą normą PN-R-67025, jak również oceniono sadzonki wizualnie. Zmierzone sadzonki poddano podziałowi na klasy jakości w celu określenia procentowego udziału poszczególnych klas w całości. Z badań wynika, że 79% sadzonek dwuletniej sosny mieści się w klasie I, 19% w klasie II, a tylko 2% nie mieści się w normie i nie może być zaakceptowane jako materiał sadzeniowy. W przypadku sadzonek trzyletniego buka aż 76% mieści się w klasie I, 16% w klasie II, a 8% nie mieści się w normie.

Please use the following format to cite the selected article:

ANISZEWSKA M., BRZÓZKO J., KOWALSKA E. (2017). Evaluation of biometric features and quality of seedlings from an open nursery in Dobieszyn Forest District. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 70: 5-13. DOI 10.22630/AAFE.2017.70.13

Authors’ addresses:
Monika Aniszewska, Jacek Brzózko
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
          jacek_brzozko@sggw.pl