The influence of controlled atmosphere storage on selected quality traits of carrot cultivars with different root colours

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 38, 2017: 51-60
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38, 2017)
DOI 10.22630/AHLA.2017.38.6

The influence of controlled atmosphere storage on selected quality traits of carrot cultivars with different root colours

MAREK GAJEWSKI, PAWEL SZYMCZAK
Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Carrot cultivars with various root colours are gaining popularity in Europe. Most such crops need to be stored for a period of several months, which causes quality degradation. The objective of the study was to determine the influence of long-term cold storage under different atmospheric compositions on certain physical and chemical quality parameters of carrots of various colours. Carrots with orange ('Nebula' Fj, 'Perfekcja', 'Interceptor' F1), purple-orange ('Purple Haze'), purple ('Deep Purple' F1), yellow ('Mello Yello') and white ('White Satin' F1) roots were stored for 6 months in a cold store at a temperature of 0-1°C and 95% RH, under controlled atmosphere (CA) with the following gas compositions: 5% CO2 + 10% O2, 2% CO2 + 5% O2, 5% CO2 + 5% O2 and 0% CO2 + 21% O2 (ambient atmosphere). Quality parameters of the roots were determined directly after harvest and after storage: CIE L*a*b* parameters, soluble solids, nitrate, total carotenoid and P-carotene content, and radical-scavenging activity (with the DPPH method). During storage of the carrots, soluble solids content showed a tendency to increase, while total carotenoid, P-carotene and nitrate contents tended to decrease. The results showed a significant positive influence of CA storage on the delay of quality degradation of carrots, compared with regular cold store conditions. In particular, storage under CA resulted in decreased negative root colour changes, decreased carotenoid losses and increased radical-scavenging activity of the purple-coloured cultivars. The best results were obtained after storage under a gas composition of 5% CO2 + 10% O2.

Key words: Daucus carota, chemical composition, quality, controlled atmosphere storage

Streszczenie: Wpływ przechowywania w chłodni z kontrolowaną atmosferą na wybrane cechy jakościowe odmian marchwi o różnych kolorach. Odmiany marchwi o różnych kolorach korzeni cieszą się coraz większym zainteresowaniem odbiorców w Europie. Większa część zbiorów marchwi wymaga przechowywania przez okres kilku miesięcy, co jest przyczyną utraty jakości plonów. Celem badań było określenie wpływu długotrwałego przechowywania marchwi w warunkach chłodni ze zróżnicowanym składem atmosfery (KA) na wybrane cechy jakościowe odmian o różnych kolorach. Marchew o korzeniach pomarańczowych ('Nebula' F1), fioletowo-poma-rańczowych ('Purple Haze'), fioletowych ('Deep Purple' F1), żółtych ('Mello Yello') oraz białokre-mowych ('White Satin' F1) była przechowywana przez sześć miesięcy w temperaturze 0-1°C i wilgotności względnej 95%, w warunkach atmosfery 0 składach gazowych: 5% CO2 + 10% O2, 2% CO2 + 5% O2, 5% CO2 + 5% O2 lub 0% CO2 + 21% O2 (skład normalny). Bezpośrednio po zbiorze 1 przechowaniu określano następujące cechy korzeni: parametry barwy w systemie CIE L*a*b*, zawartość ekstraktu, azotanów(V), karotenoidów ogółem i P-karotenu oraz zdolność wyłapywania wolnych rodników ekstraktów metanolowych z korzeni (metodą DPPH). W wyniku przechowywania zawartość ekstraktu, karotenoidów ogółem, P-karotenu i azotanów(V) wykazywała tendencję spadkową, zmiany te jednak zależały od odmiany. Wyniki wskazują na pozytywny wpływ przechowywania w warunkach KA na ograniczenie tempa procesów degradacji jakości w porównaniu do przechowywania w warunkach chłodni z atmosferą normalną. Warunki KA w szczególności wpłynęły na ograniczenie negatywnych zmian barwy korzeni, ograniczenie strat ekstraktu i karoteno-idów oraz na wzrost aktywności antyrodnikowej odmian marchwi o fioletowej barwie. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku przechowywania marchwi w warunkach składu atmosfery 5% CO2+ 10% O2.

Please use the following format to cite the selected article:

GAJEWSKI M., SZYMCZAK P. (2017). The influence of controlled atmosphere storage on selected quality traits of carrot cultivars with different root colours. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38: 51-60. DOI 10.22630/AHLA.2017.38.6

Authors’ addresses:
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl