Schisandra chinensis in the collection of the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 38, 2017: 43-50
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38, 2017)
DOI 10.22630/AHLA.2017.38.5

Schisandra chinensis in the collection of the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv

NADIIA SKRYPCHENKO, NATALIA KUSHNIR, GALINA SLJUSAR
Department of Fruit Plants Acclimatization, M. Grishko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract: Results are presented from research into the history of the introduction of Schisandra chinensis at the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv, the creation of the collection, and characteristics of the introduced population. Phenological phases of growth of S. chinensis introduced in the wood-and-steppe zone of Ukraine are demonstrated, reflecting significant displacement of the plant's rhythm of growth compared with its natural habitat. The paper summarizes the results of selection of S. chinensis, carried out with the aim of improving the fruit quality and plant productivity. The pomological and biochemical characteristics of the fruit cultivar Sadovy 1 in the years 2014-2016 are given. The plants of the acquired collection will serve as a good material for further breeding programs.

Key words: Schisandra chinensis, history of introduction, introduced population, selection, cultivar, phenology of growth, biochemical composition, morphology, biologically active substances, yield

Streszczenie: Schisandra chinensis w kolekcji Narodowego Ogrodu Botanicznego im. M. Grisz-ka Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W pracy przedstawiono wyniki badań nad historią wprowadzenia, tworzenia kolekcji i wprowadzania populacji Schisandra chinensis w Ogrodzie Narodowym im. M. Griszka Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Rytm wzrostu (przebieg faz fenolo-gicznych) S. chinensis w badanej strefie Ukrainy (las-step) odbiegał znacząco od rozwoju roślin występujących na naturalnym siedlisku przyrodniczym tego gatunku. W pracy przedstawiono wyniki selekcji S. chinensis w celu poprawy jakości owoców oraz produktywności rośliny. Przedstawiono właściwości pomologiczno-bio-chemiczne odmiany Sadovy 1, oceniane w latach 2014-2016. Rośliny, które zgromadzono w kolekcji, są dobrym materiałem do dalszych programów hodowlanych.

Please use the following format to cite the selected article:

SKRYPCHENKO N., KUSHNIR N., SLJUSAR G. (2017). Schisandra chinensis in the collection of the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38: 43-50. DOI 10.22630/AHLA.2017.38.5

Authors’ addresses:
e-mail: actinadiia@gmail.com