The effect of foliar application of methanol on sugar beet (Beta vulgaris L.) plants grown in drought conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 38, 2017: 27-33
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38, 2017)
DOI 10.22630/AHLA.2017.38.3

The effect of foliar application of methanol on sugar beet (Beta vulgaris L.) plants grown in drought conditions

EBRAHIM KHALILVAND BEHROUZYAR*, MEHRDAD YARNIA
Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University

Abstract: To study the effect of water deficit stress and methanol foliar application on sugar beet, an experiment was conducted in split plot form based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications, at the Research Station of the Islamic Azad University, Tabriz Branch, north-western Iran, during the 2013-2014 growing seasons. The treatments were three levels of water deficit stress: a1 - mild stress (50% of field irrigation capacity); a2 - fair stress (75% of field irrigation capacity); and a3 - normal irrigation (100% of field irrigation capacity); and seven levels of foliar application of methanol (b1:0, b2:5, b3:10, b4:15, b5:20, b6:25 and b7:30 percent by volume). The analysis of variance showed the significant effect of water deficit stress on root yield, sugar yield, chlorophyll content (p < 0.01), harvest index and leaf area index (p < 0.05). The results showed that 100% of field irrigation capacity had the greatest effect, and mild stress (50% of capacity) the least effect, on root yield, sugar yield, harvest index, leaf area index and chlorophyll content. Also, the effect of methanol foliar application on root yield, sugar yield, harvest index, leaf area index and chlorophyll content was significant (p < 0.01). It was found that 20% (v/v) methanol foliar application led to increased chlorophyll content (332) and harvest index (66.37%) compared with the control. The plants treated with 20% (v/v) methanol also had the highest root yield (7.014 kg m-2) and sugar yield (1,204 g m-2).

Key words: chlorophyll content, harvest index, irrigation, leaf area index, yield

Streszczenie: Wpływ dolistnego traktowania metanolem na wzrost buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) w warunkach stresu suszy. Badania nad wpływem dolistnej aplikacji metanolu w warunkach deficytu wody na wzrost buraka cukrowego przeprowadzono w latach 2013-2014 w północno-zachodnim Iranie - Research Station of the Islamic Azad University, Tabriz Branch. Doświadczenie założono w układzie split plot metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach. Testowano wzrost roślin, stosując trzy poziomy nawadniania: 50, 75 i 100% polowej pojemności wodnej; metanol zastosowano w siedmiu stężeniach (v/v): b1:0, b2:5, b3:10, b4:15, b5:20, b6:25 and b7:30. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ deficytu wody na plon korzeni i cukru, zawartość chlorofilu (p < 0,01), wskaźnik witalności i wskaźnik powierzchni liścia (p < 0,05). Największe różnice w wymienionych parametrach wystąpiły między kombinacjami o skrajnych poziomach nawadniania (50 i 100% polowej pojemności wodnej). Dolistna aplikacja metanolu miała także istotny wpływ na plon korzeni i cukru, zawartość chlorofilu, wskaźnik witalności i wskaźnik powierzchni liścia (p < 0,01). Wzrost zawartości chlorofilu w liściach (332%) 1 wskaźnika witalności (o 66,37%) w porównaniu z kontrolą wykazano u rośliny opryskiwanych 20-procentowym (v/v) metanolem. W tej kombinacji odnotowano także największy plon korzeni (7,014 kg m-2) i cukru (1204 g m-2).

Please use the following format to cite the selected article:

KHALILVAND BEHROUZYAR E., YARNIA M. (2017). The effect of foliar application of methanol on sugar beet (Beta vulgaris L.) plants grown in drought conditions. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38: 27-33. DOI 10.22630/AHLA.2017.38.3

Authors’ addresses:
e-mail: e.khalilvand@iaut.ac.ir