New pests on greenhouse vegetables in Antalya Province, Turkey

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 38, 2017: 19-25
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38, 2017)
DOI 10.22630/AHLA.2017.38.2

New pests on greenhouse vegetables in Antalya Province, Turkey

NURDAN TOPAKCI1*, LEYLA KAHVECÎ2
1Vocational School of Technical Sciences, Akdeniz University
2Food Agriculture and Livestock Directorate in Antalya

Abstract: The Antalya region leads greenhouse vegetable production in Turkey, with a total of 3,266,230 t from an area of 25,855 ha. Tomato is the most grown crop, followed by cucumber and pepper. The tomato leafminer Tuta absoluta was detected in greenhouses in Turkey several years ago. Recently, some other new pests have begun to appear. These are the mirid species Creontiades pallidus, which has been causing damage especially in pepper greenhouses since 2012, and mealybug species from the genus Phenacoccus, which were recorded on crops from 2012 to 2014. Greenhouse tomatoes are also seriously harmed by the cecidomyiid Lasioptera sp. This insect has been previously recorded as a pest only in Greece, and has been known to exist in the Antalya region since 2013.

Key words: Antalya, Creontiades pallidus, Lasi-optera, Phenacoccus

Streszczenie: Nowe szkodnki warzyw szklarniowych w Turcji, w rejonie Antalya. W Turcji liderem produkcji warzyw szklarniowych jest region Antalya, gdzie produkuje się łącznie 3 266 230 mln t warzyw na 25 855 ha. W regionie tym najczęściej uprawiany jest pomidor, a następnie ogórek i papryka. Kilka lat temu w szklarniach, w Turcji wykryto motyla minującego liście pomidorów, Tuta absoluta. W chwili obecnej pojawiają się nowe szkodniki. Są nimi rejestrowany od 2012 roku Creontiades pallidus (Miridae), który przede wszystkim uszkadza paprykę, a także wełnowiec z rodzaju Phenacoccus, którego obecność stwierdzono w latach 2012-2014. Pomidory szklarniowe są także poważnie uszkadzane przez szkodnika pryszczarka Lasioptera sp. Obecność tego owada wcześniej notowano jedynie w Grecji. O jego występowaniu w regionie Antalya wiadomo od 2013 roku.

Please use the following format to cite the selected article:

TOPAKCI N., KAHVECİ L. (2017). New pests on greenhouse vegetables in Antalya Province, Turkey. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 38: 19-25. DOI 10.22630/AHLA.2017.38.2

Authors’ addresses:
e-mail: ntopakci@akdeniz.edu.tr