Induced gynogenesis as potential tool for detection of receive deleterious mutations carriers salmonids fishery

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 337–342
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.35

Induced gynogenesis as potential tool for detection of receive deleterious mutations carriers salmonids fishery

ANDRZEJ ŻYCZYŃSKI
Department of Genetics and Animal Breeding. Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Induced gynogenesis as potential tool for detection of receive deleterious mutations carriers salmonids fishery . 8 rainbow trout females were tripped and the eggs were subjected to induced gynogenesis procedure. Approximately half of 3 female’s progeny showed type of malformations occasionally observed in rainbow trout stock kept in Rutki Station. The case study describes the potential usefulness of gynogenesis as breeding test to reveal carriers of harmful recessive alleles.

Key words: induced gynogenesis, unconventional gene mapping, breeding test

Streszczenie:Indukowana ginogeneza jako jako sposób na test hodowlany w akwakulturze łososiowej. Potomstwo trzech ginogenetycznie rozmnożonych samic pstrąga tęczowego wykazało deformacje pokrojowe, które okazyjnie były widywane w stadzie produkcyjnym i hodowlanym pstrąga w Pracowni Hodowli Ryb łososiowatych Rutki (IRŚ). Zabieg ginogenezy prowokowanej okazał się tym samym narzędziem do wykrywania nosicielstwa recesywnych alleli. Skuteczność tego zabiegu ogranicza się jednak do loci mapowanych w rejonach pomiędzy centromerami a telomerami chromosomów.

Słowa kluczowe: indukowana ginogeneza, niekonwencjonalne mapowanie, genetyczne, test hodowlany

Please use the following format to cite the selected article: ŻYCZYŃSKI A. Induced gynogenesis as potential tool for detection of receive deleterious mutations carriers in salmonids fishery. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017:337–342. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.35

Authors’ addresses:
Andrzej Życzyński
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach – SGGW
ul. Ciszewskiego8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: andrzej_zyczynski@sggw.pl