Influence of application of (1,3)-(1,6)-β-D-glucans and mannans on production results of sows and piglets

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 311–322
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.33

Influence of application of (1,3)-(1,6)-β-D-glucans and mannans on production results of sows and piglets

ANNA SZUBA-TRZNADEL1, ANNA RZĄSA2, RAJMUND LIRA3, BOGUSŁAW FUCHS1
1 Department of Animal Nutrition and Feed Management, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
2 Department of Immunology, Pathophysiology and Veterinary Preventive Medicine, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
3 “Lira” Fodder Production Plant – Krzywiń

Abstract: Influence of application of (1,3)-(1,6)-β-D-glucans and mannans on production results of sows and piglets. The aim of the study was the assessment the production results and health status of sows and their offspring modulated by supplementation of (1,3)-(1,6)-β-D-glucans and mannans. The experiment was carried out in farrowing and nursing sector.It was performed using crossbreed (Polish Large White × Polish Landrace) pigs. The additive of (1,3)-(1,6)-β-D-glucans (G) or (1,3)-(1,6)-β-D-glucans and mannans (GM) was introduced to the feed for sows from the 85th day of gestation and for their offspring from the 22nd (after weaning) to the 90th (moving to the fattening sector) day of life. Production results were estimated basis on: changes of body weight of sows during lactation and their offspring during the experimental time, average feed intake, feed conversion ratio, mortality. To estimate health status blood samples from sows and their offspring were taken to determine the total protein level and its fraction in serum. The obtained results indicate that the additive of G or GM to lactation sows and weaned piglets can usefully influence on catabolism process in sows, growth performance and health status in piglets.

Key words: sows, piglets, (1,3)-(1,6)-β-D-glucans, mannans, growth performance, health status

Streszczenie:Wpływ zastosowania (1,3)-(1,6)-Β-d-glukanów i mannanów na wyniki produkcyjne loch i prosiąt. Celem przeprowadzonych badań była ocena wyników produkcyjnych i stanu zdrowia loch i ich potomstwa po dodaniu (1,3)-(1,6)-β-D-glukanów i mannanów do paszy. Eksperyment przeprowadzono na 90 lochach i 331 prosiętach (rasy wbp x pbz). Doświadczenie rozpoczęto w 85. dniu ciąży loch (tj. w momencie rozpoczęcia stosowania mieszanki dla loch karmiących) i kontynuowano go przez okres odchowu prosiąt (tj. do 90. dnia ich życia). Zwierzęta podzielono na trzy grupy. Grupy doświadczalne otrzymywały w mieszankach: β-glukan (G) lub β-glukan z mannanami (GM). Wyniki produkcyjne zostały oszacowane na podstawie: zmian masy ciała macior w trakcie laktacji i ich potomstwa w okresie odchowu, średniego pobrania paszy, zużycia paszy oraz śmiertelności zwierząt. W celu oszacowania stanu zdrowia pobrano próbki krwi od macior i ich potomstwa w celu oznaczenia proteinogramu (białko całkowite oraz jego frakcje: albuminy, α-globuliny, β-globuliny i γ-globuliny). Uzyskane wyniki wskazują, że dodatek G lub GM stosowany w mieszankach dla loch karmiących i prosiąt może korzystnie wpływać na procesy katabolityczne u loch oraz wzrost i zdrowotność u prosiąt.

Słowa kluczowe:lochy, prosięta, glukany, mannany, tempo wzrostu, zdrowotność

Please use the following format to cite the selected article: SZUBA-TRZNADEL A., RZĄSA A., LIRA R., FUCHS B. The influence of the application of (1,3)-(1,6)-β-D- glucans and mannans on the production results of sows and piglets. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 311–322. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.33

Authors’ addresses:

Anna Szuba-Trznadel
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Chełmońskiego 38D, 51-630 Wrocław
Poland
e-mail: anna.szuba-trznadel@upwr.edu.pl