Preliminary observations of the behaviour in two wild species of equids:Przewalski horse(Equus ferus przewalski) and Hartmann`s zebra(Equus zebra hartmannae) kept in socially changed groups at Warsaw Zoo

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 249–255
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.26

Preliminary observations of the behaviour in two wild species of equids: Przewalski horse (Equus ferus przewalski) and Hartmann`s zebra (Equus  zebra hartmannae) kept in socially changed groups at Warsaw Zoo

TADEUSZ KALETA, MARTA STOKOWSKA, WIESŁAW ŚWIDEREK, AGNIESZKA OSIJA
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Preliminary observations of the behaviour in two wild equids : Przewalski horse (Equus ferus  przewalskii) and Hartmann`s zebra (Equus zebra hartmannae)  kept in socially changed groups at Warsaw Zoo Investigations were carried out at Warsaw Zoo to examine general behaviour in two wild equids  after social changes. This changes were caused by management procedures. Three Hartmann`s zebra and four Przewalski horses were observed for 117 hours throughout the whole year. Three methods of sampling were used: ad libitum, scan and focal. Abnormal behaviour in these wild equids was not found. There were several significant differences in frequency of behaviour between Przewalski horse and Hartmann`s zebra . In both species  coordination of behaviour also occured. Social interaction frequency was very low and gave little support for the speculation about social structures in these groups.

Key words: Hartmannś zebra, Przewalski horse, behaviour, zoo

Streszczenie:Wstępne obserwacje dotyczące zachowania się dwóch dzikich koniowatych: konia Przewalskiego (Equus ferus  przewalskii  ) i zebry Hartmanna (Equus zebra hartmannae ) utrzymywanych w zmienionych pod wzgledem społecznym grupach w ZOO Warszawa. Badania przeprowadzono w ZOO Warszawa by zbadać ogólne zachowanie się dwóch dzikich koniowatych po zmianie społecznej. Zmiany te podyktowane były procedurami zarządzania zwierzętami w zoo. Trzy zebry Hartmanna i cztery konie Przewalskiego obserwowano przez 117 godzin w ciągu całego roku. Zastosowano trzy metody próbkowania: ad libitum, scan i focal. Nie stwierdzono występowania zachowania anormalnego. Odnotowano natomiast kilka wysoce istotnych różnic pomiędzy częstością występowania form zachowania pomiędzy zebrą Hartmanna a koniem Przewalskiego. U obydwóch gatunków zaobserwowano również koordynację behawioru w obrębie grupy. Częstość zachowań społecznych u obu gatunków była niska i nie dała podstaw do rozważań na temat struktury społecznej.

Słowa kluczowe: zebra Hartmanna, koń Przewalskiego, zachowanie, zoo

Please use the following format to cite the selected article: KALETA T.,STOKOWSKA M.,ŚWIDEREK W.,OSIJA A. Preliminary observations of the behaviour in two wild equids. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 249–255. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.26

Authors’ addresses:

Tadeusz Kaleta
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tadeusz_kaleta@sggw.pl