New data for invasive pilengas mullet species Liza haematocheila, (Temminck and Schlegel, 1845) along Bulgarian Black Sea coast

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 231–237
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.24

New data for invasive pilengas mullet species Liza haematocheila, (Temminck and Schlegel, 1845) along Bulgarian Black Sea coast

PETYA IVANOVA, VENELIN NIKOLOV, NINA DZHEMBEKOVA
Institute of Oceanologyin Varna,  Bulgaria

Abstract: New data for invasive pilengas mullet species Liza haematocheila, (Temminck and Schlegel, 1845) along Bulgarian Black Sea coast.Liza haematocheila(Temminck & Schlegel) (syn. Mugil soiuyBasilewsky)is an invasive mugilid species, native to the Amu Darya River basin.  After numerous introduction attempts to support commercial fisheries, this species established a successful breeding population in the Sea of Azov during the early 1980s. This invasive species expanded its areal of distribution and has been recorded for north-eastern Black Sea, Turkish coast, Aegean Sea and Western Meditteranean. The present study covered new data for morphometrical and meristic characteristics of the speciemens caught along Bulgarian Black Sea coast as well as genetic-biochemical evidence for species identification.

Key words:pilengas, invasive species, Black Sea, genetics, morphology

Streszczenie: Występowanie inwazyjnego gatunku ryby Liza haematocheila, (Temminck and Schlegel, 1845) wzdłuż bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Liza haematocheila (Temminck & Schlegel) (syn. Mugil soiuyBasilewsky) jest jednym z inwazyjnych gatunków ryb z rodziny mugilowatych, naturalnie występujących w basenie rzeki Amu-daria. Po licznych próbach introdukcji tego gatunku do Morza Azowskiego, w celu wzbogacenia połowów, gatunek ten na początku lat 80 XX wieku stworzył stabilną populację. Obecnie gatunek ten rozszerzył zasięg występowania i jest stwierdzany w północno-wschodniej części Morza Czarnego, wzdłuż wybrzeża Turcji, w Morzu Egejskim oraz w zachodnim obszarze Morza Śródziemnego. Obecne badania, obejmujące nowe dane merystematyczne i morfometryczne, jak również analizy genetyczno-biochemiczne, osobników złowionych wzdłuż bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego, są dowodem potwierdzającym występowanie tego inwazyjne gatunku w Bułgarii.

Słowa kluczowe: Liza haematocheila, gatunek inwazyjny, Morze Czarne, genetyka, morfologia

Please use the following format to cite the selected article: IVANOVA P., NIKOLOV V., DZH N. New data for invasive pilengas mullet species Liza haematocheila, (Temminck and Schlegel, 1845) along Bulgarian Black Sea coast. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017:231–237.  DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.24

Authors’ addresses:
Petya Pavlova Ivanova, Venelin Nikolov,
Nina Stoycheva Dzhembekova
Institute of Oceanology
First May Street 40
P.O. Box 152, Varna 9000
Bulgaria
e-mail: pavl_petya@yahoo.com
venelinnikolov@abv.bg
sonata_bg@yahoo.com