Applications of continuous body temperature measurements in pigs

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 209–220
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.22

Applications of continuous body temperature measurements in pigs –
a review

DOROTA GODYŃ1, PIOTR HERBUT2

1Department of Technology, Ecology and Economics of Animal Production, National Research Institute of Animal Production
2Department of Rural Building, University of Agriculture in Krakow

Abstract:Applications of continuous body temperature measurements in pigs – a review.The temperature measurement is one of the most important indices in estimating the state of health both in humans and animals. Nowadays along with the development of technical knowledge and its implementation, increasingly more attention is paid to the continuously measurement of body temperature. This solution seems to be especially needed for the animal production.Continuous body temperature measurementsprovide a better control of the herd and a precise determination of the environmental impact on animal. Moreoverthis measurement may be very useful method in different animal studies enabling to obtain a large amount of data. The aim of this paper is to review the current state of knowledge on the topic of the most widely used methods of continuous body temperature measurement in pigs and also to show the directions of studies for the future.

Key words: pigs, continuous temperature measurements

Streszczenie:Zastosowanie ciągłego pomiaru temperatury ciała w badaniach trzody chlewnej. Pomiar temperatury jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny stanu zdrowia u ludzi i zwierząt. Obecnie wraz z rozwojem wiedzy technicznej coraz więcej uwagi poświęca się ciągłemu pomiarowi temperatury ciała. Ten typ monitorowania wydaje się być szczególnie użyteczny w przypadku zwierząt gospodarskich. Pomiar temperatury ciała, przeprowadzony w sposób ciągły, zapewnia lepszą kontrolę nad stadem a także wiarygodną ocenę wpływu czynników środowiskowych na zwierzę. Ponadto taki sposób monitorowania ciepłoty ciała umożliwia uzyskiwanie znacznej ilości danych co jest niezwykle przydatne w prowadzeniu badań naukowych. Celem tego artykułu jest przegląd literatury dotyczącej powszechnie stosowanych metod ciągłego pomiaru temperatury ciała u świń, a także wskazanie kierunków badań na przyszłość.

Słowa kluczowe: trzoda chlewna, ciągły pomiar temperatury

Please use the following format to cite the selected article: GODYŃ D., HERBUT P. Applications of continuous body temperature measurements in pigs.  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 209–220. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.22

Authors’ addresses:

Dorota Godyń
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,
Krakowska 1,
32-083 Balice/Krakow,
e-mail: dgodyn80@gmail.com