Polish crossbred pigs’ blood haematological parameters depending on their age and physiological state

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (2), 2017: 185–195
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.20

Polish crossbred pigs’ blood haematological parameters depending on their age and physiological state

ANNA CZECH1, RENATA KLEBANIUK2, EUGENIUSZ RYSZARD GRELA2, WIOLETTA SAMOLIŃSKA2, KATARZYNA OGNIK1
1 Department of Biochemistry and Toxicology,
2 Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Polish crossbred pigs’ blood haematological parameters depending on their age and physiological state. Based on the assumption that factors such as age or physiological status may have a significant effect on the haematological parameters of pigs’ blood, the aim of this paper was to present how the values of basic haematological parameters of the blood of crossbred Polish Landrace x Polish Large White pigs differ depending on age or physiological state (pregnancy or lactation). We estimated red blood cell parameters, i.e. Ht, Hb, RBC, MCHC, MCH and MCV, and white blood cell indices (WBC and the percentage of each white blood cell type in the total count) in the blood of piglets (n=335), weaners (n=563), fatteners (n=446), gilts (n=120) and sows (n=203) during gestation and lactation. The blood parameters in the growing pigs were characterized by a linear increase with the age of the pigs: RBC (5.79, 6.33, 6.81 and 7.14 1012 l-1), Hb (5.71, 6.52, 7.55 and 8.21 mmol l-1) and Ht (0.31, 0.33, 0.35 and 0.39 l l-1) in piglets, weaners, ‘Grower’ fatteners and ‘Finisher’ fatteners, respectively. WBC was lower (P≤0.05) in piglets than in weaners and both groups of fatteners (13.36, 17.14, 21.06 and 18.03 109 l-1, respectively), with linearly increasing LYM and a decreasing proportion of NEU in the leukocyte population. In sows, red blood cell parameters showed only slight fluctuations during gestation and lactation, whereas WBC was significantly higher, with lower LYM and higher NEU counts in the blood of sows in early pregnancy and in postpartum sows in comparison with sows in advanced gestation and lactating sows. The results confirmed that haematological parameters are substantially affected by the animals’ age and physiological state. Knowledge of these relationships and the presented data will facilitate correct interpretation of the results of analyses of pigs’ blood.

Key words: pig, blood, haematological parameters, technological groups

Streszczenie: Parametry hematologiczne krwi polskich mieszańców świń w różnym wieku i stanie fizjologicznym. Celem pracy było zaprezentowanie jak zmieniają się wartości podstawowych parametrów hematologicznych krwi u mieszańców świń wbp x pbz w różnym wieku i okresie fizjologicznym (ciąża, laktacja). W pracy przedstawiono parametry czerwonokrwinkowe: Ht, Hb, RBC, MCHC, MCH, MCV oraz wartości parametrów układu białokrwinkowego (WBC, procentowy udział poszczególnych rodzajów krwinek białych w ogólnej ich liczbie) we krwi 21 dniowych prosiąt (n-335), warchlaków (n-563), tuczników (n-446) oraz loszek (n-120) i loch (n-203) w okresie ciąży i laktacji. U rosnących świń oznaczane czerwonokrwinkowe parametry krwi charakteryzowały się liniowym wzrostem wraz z wiekiem: RBC (5.79, 6.33, 6.81 i 7.14 1012 l-1), Hb (5.71, 6.52, 7.55 i 8.21 mmol l-1) oraz Ht (0.31, 0.33, 0.35 i 0.39 l l-1) odpowiednio u prosiąt, warchlaków oraz tuczników „Grower” i „Finiszer”. U prosiąt liczba WBC była niższa (p≤0,05), niż u warchlaków i obu grup tuczników (odpowiednio: 13.36, 17.14, 21.06, 18.03 109 l-1), z liniowo wzrastającym udziałem LIM, a malejącym NEU w populacji leukocytów. Krew loch podczas ciąży i laktacji charakteryzowała się niewielką zmiennością parametrów czerwonokrwinkowych, natomiast WBC była istotnie wyższa, z niższym udziałem LIM a wyższym NEU u loch niskoprośnych oraz w okresie poporodowym, w porównaniu z wysokoprośnymi i karmiącymi bądź w laktacji.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że wartości parametrów hematologicznych krwi są zależne od wieku i stanu fizjologicznego zwierząt.

Słowa kluczowe: świnie, krew, wskaźniki hematologiczne, grupa produkcyjna

Please use the following format to cite the selected article: CZECH A., KLEBANIUK R., GRELA E. R.,  SAMOLIŃSKA W., OGNIK K. Haematological parameters in Polish crossbred pigs depending on their age and physiological state. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (2), 2017: 185–195. DOI 10.22630/AAS.2017.56.2.20

 

Authors’ addresses:

prof. dr hab. Anna Czech,
Katedra Biochemii i Toksykologii
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20 - 950 Lublin
annaczech@poczta.fm