Mathematical model of operational management technological complex continuous type

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 107-112
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.12

Mathematical model of operational management technological complex continuous type

ANATOLII LADANYUK1, TETIANA PROKOPENKO3, VOLODYMYR RESHETIUK3
1National University of Food Technologies Department of Ukraine - NUFT of Ukraine
2Cherkasy State Technological University - ChSTU
3National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine - NULES of Ukraine

Abstract: In the article are considered main questions of operational management of technological complexes of continuous type. The authors propose the construction of a mathematical model of operational management of technological complexes of continuous type, in which the best strategy of development of TC continuous type on the basis of performance evaluation. The features of the management of TC continuous type and the algorithm of choosing the optimal strategy based on the index of the efficiency.

Key words: technological complex continuous type, operational management, performance evaluation, performance index, strategy

Streszczenie: Matematyczny model typu ciągłego w analizie operacyjnego zarządzania złożonymi technologiami. Tematyka artykułu dotyczy zagadnień zarządzania produkcją. Przedstawiono główne problemy związane z zarządzaniem operacyjnym kompleksów technologicznych typu ciągłego. Zaproponowano matematyczny model pozwalający na wybór strategii rozwoju, bazując na ocenie wyników i efektywności działalności firmy.

Please use the following format to cite the selected article:
LADANYUK A., PROKOPENKO T., RESHETIUK V. 2017. Mathematical model of operational management technological complex continuous type. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 107-112. DOI http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.12

Authors’ address:
Volodymyr Reshetiuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Education and Research Institute of Energetics and Automatics
Heroiv Oborony 12, Kyiv, 03041 Ukraine