Ultrasonic impulse reinforcing finishing of metals as a new methods using a nanomaterial for surface of machines elements

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 99-106
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.11

Ultrasonic impulse reinforcing finishing of metals as a new methods using a nanomaterial for surface of machines elements

IAROSLAV PATUK1, PIOTR F. BOROWSKI2
1Stavropol State Agrarian University
2Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The article is devoted to the advantages and features of the plastic deformation of surfaces of parts, as well as a method of forming a wear-resistant coating, by applying the repair compositions of nanomaterial on their surface, followed by plastic deformation. The value of the research is to show a new method to obtain a novel properties of surface with a better physical and chemical properties.

Key words: nanomaterial, plastic deformation, ultrasonic impulse, finishing of metals

Streszczenie: Nowe metody ultradźwiękowego wzmacniania szlifowanych metali z wykorzystaniem nanomateriału na powierzchni elementów maszyn. Artykuł omawia nowe metody, ich zalety i cechy, dotyczące uplastycznienia powierzchni materiałów, jak również sposobu wytwarzania powłoki odpornej na zużycie przy zastosowaniu kompozycji naprawy nanomateriałów na ich powierzchni, a następnie przez poddanie odkształceniom plastycznym. Wartością zaprezentowanych badań jest pokazanie nowej metody, która pozwala na uzyskanie powierzchni o nowych i lepszych właściwościach fizykochemicznych.

Please use the following format to cite the selected article:
PATUK I., BOROWSKI P.F. 2017. Ultrasonic impulse reinforcing finishing of metals as a new methods using a nanomaterial for surface of machines elements. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 99-106. DOI http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.11

Authors’ address:
Piotr F. Borowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: piotr_borowski@sggw.pl