Simulation model of three phase induction motor

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 89-97
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.10

Simulation model of three phase induction motor

RAFAŁ KORUPCZYŃSKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In this paper a simulation model of induction motor has been proposed. The model has been realized in the Spice-class software. The complete system of differential equations describing of induction motor has been presented. Results has shown, that there is possibility of electric drive system simulation in electronic simulation software. Step response curves of motor parameter for a change of load torque has been presented.

Key words: induction motor, simulation, LTSpice, dynamic system

Streszczenie: Model symulacyjny trójfazowego silnika indukcyjnego. W artykule opisano model symulacyjny trójfazowego silnika indukcyjnego, klatkowego. Model został zrealizowany w oprogramowaniu LTSpice, przeznaczonym do symulacji obwodów elektronicznych. Na podstawie literatury przyjęto układ równań różniczkowych i algebraicznych, który został przekształcony na równoważny mu obwód elektryczny. Uzyskane rezultaty potwierdziły przydatność metody symulacyjnej do analizy stanów dynamicznych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi. Zaprezentowano odpowiedzi parametrów silnika na skokowe zmiany napięcia zasilającego i momentu obciążenia.

Please use the following format to cite the selected article:
KORUPCZYŃSKI R. 2017. Simulation model of three phase induction motor. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 89-97. DOI http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.10

Authors’ address:
Rafał Korupczyński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: rafal_korupczynski@sggw.pl