Impact of saw chain cutters type on cutting efficiency and fuel consumption in timber cutting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 71-77
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.8

Impact of saw chain cutters type on cutting efficiency and fuel consumption in timber cutting

ADAM MACIAK, MAGDA KUBUSKA, ELIZA MLODZINSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the study is to determine the impact of the type of timber and saw chain types on fuel consumption and cutting efficiency during logging. A saw chain with chisel cutters and semi-chisel cutters and a saw chain with sintered carbide edges was used for the tests. The tests were carried out on two types of timber differing in hardness. Pine and oak logs were machined. The best cutting efficiency and the lowest consumption of fuel in chainsaw, cutting pinewood, was achieved with the saw chain with sintered carbide edges and the one with chisel cutters. For oak, the saw with chisel cutters proved to be better.

Key words: chainsaw, cutting efficiency, fuel consumption

Streszczenie: Wpływ rodzaju ogniw tnących piły łańcuchowej na wydajność i zużycie paliwa podczas skrawania drewna. Piły łańcuchowe są narzędziem szeroko stosowanym do pozyskania drewna. Stosowane są zarówno w pilarkach przenośnych, jak i w maszynach wielooperacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchniowej wydajności skrawania oraz jednostkowego zużycia paliwa podczas skrawania drewna piłami łańcuchowymi o różnych rodzajach ogniw tnących. Do badań wykorzystano piły z ogniwami typu dłuto, z ogniwami typu półdłuto oraz piłę z nakładkami z węglików spiekanych. Badania przeprowadzono na dwóch gatunkach drewna różniących się twardością. Skrawano wyrzynki sosnowe oraz dębowe. Najlepszą powierzchniową wydajnością skrawania i najmniejszym zużyciem paliwa podczas skrawania drewna sosny charakteryzowała się piła z nakładkami z węglików spiekanych oraz piła z ogniwami typu dłuto. Dla dębu najlepsza okazała się piła z ogniwami typu dłuto.

Please use the following format to cite the selected article:
MACIAK A., KUBUŚKA M., MŁODZIŃSKA E. 2017. Impact of saw chain cutters type on cutting efficiency and fuel consumption in timber cutting. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 71-77. http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.8

Authors’ address:
Adam Maciak, Magda Kubuśka, Eliza Młodzińska
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: adam_maciak@sggw.pl
magda_kubuska@sggw.pl