Test of pure rape-seed oil suitability for lubrication of cutting system of chainsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 61-69
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.7

Test of pure rape-seed oil suitability for lubrication of cutting system of chainsaw

ADAM MACIAK, MAGDA KUBUSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the tests presented was to compare the temperature of the cutting system and cutting efficiency achieved when using pure rape seed oil and Pilarol oil (reference oil), for the sake of assessment of the usability of biodegradable rape-seed oil for lubrication of cutting system. The temperatures were measured with the use of a thermal imaging camera. The measurements were made with an electric chainsaw by Stihl, lubrication with rape-seed oil and Pilarol oil, dedicated to chainsaw (reference oil). It was concluded that given the insignificant differences in guide bar temperature and machining performance, pure rape-seed oil can be used for lubrication of cutting system.

Key words: chain saw, lubrication, cutters, cutting efficiency, guide bar heating

Streszczenie: Badanie przydatności oleju rzepakowego bez dodatków uszlachetniających do smarowania układów tnących pilarek. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenę możliwości użycia biodegradowalne-go oleju rzepakowego do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych. Badania polegały na porównaniu temperatur osiąganych przez prowadnicę pilarki oraz wydajności skrawania pilarki. Do pomiaru temperatury układu tnącego wykorzystano kamerę termowizyjną. Badania prowadzono na pilarce elektrycznej marki Stihl z użyciem oleju rzepakowego bez dodatków uszlachetniających oraz oleju dedykowanego dla pilarek Pilarol, który był olejem porównawczym. W wyniku badań stwierdzono, że nieznaczne różnice uzyskiwanej temperatury prowadnicy i wydajności pozwalają wnioskować, że czysty olej rzepakowy może być stosowany do smarowania układów tnących pilarek.

Please use the following format to cite the selected article:
MACIAK A., KUBUŚKA M. 2017. Test of pure rape-seed oil suitability for lubrication of cutting system of chainsaw. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 61-69. http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.7

Authors’ address:
Adam Maciak, Magda Kubuśka
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164 Poland
e-mail: adam_maciak@sggw.pl
magda_kubuska@sggw.pl