Noise assessment for selected seed extraction plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 51-59
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.6

Noise assessment for selected seed extraction plants

MONIKA ANISZEWSKA, ARKADIUSZ GENDEK, JAN SKARŻYŃSKI
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In the process of seed extraction, extraction plant staff is exposed to work in onerous conditions due to noise. The article outlines the results of noise measurements in the cone extraction hall and office rooms within the extraction plant operating in the Czarna Białostocka and Grotniki forest districts. The measurements were carried out in accordance with standard PN-EN ISO 11201:1999, at work stations, while the extraction cabinets, separators and thresher riddle were in use for the purpose of seed extraction and processing. The results obtained were confronted with the applicable standards and provisions concerning admissible noise levels at work stations. The average noise value (LAeqT) in the production hall equalled 83.7 ±2.0 dB(A) in Czarna Białostocka and 81.2 ±1.4 dB(A) in Grotniki. In both extraction plants, these values should be considered onerous for the employees and the risk due to exposure to noise should be considered moderate. The most significant source of noise emission in the Czarna Białostocka seed extraction plant is the mechanical seed thresher riddle, while in Grotniki, the biggest noise was produced by the extractor matched with the thresher riddle. The respective values of 55.9 ±0.2 and 42.5 ±0.9 dB(A) were obtained in the office rooms immediately adjacent to the seed extraction hall. According to these values, the risk of exposure to noise in office rooms within the plant is low.

Key words: noise, cones, exposure assessment, seed extraction, extraction equipment

Streszczenie: Ocena poziomu hałasu w wybranych wyłuszczarniach nasion. W artykule podano wyniki pomiarów hałasu w hali wyłuszczania szyszek oraz w pomieszczeniach biurowych wyłuszczarni pracującej w nadleśnictwie Czarna Białostocka oraz Grotniki. Pomiary przeprowadzono przy stanowiskach roboczych podczas pracy maszyn. Otrzymane wyniki skonfrontowano z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu na stanowiskach pracy. Według wyników (LAeqT) na hali produkcyjnej, gdzie hałas osiąga wartość powyżej 80 dB(A), w obu wyłuszczarniach ryzyko narażenia na hałas określone zostało jako średnie. Uzyskane wyniki wskazują, że najistotniejszym źródłem emisji hałasu w wyłuszczarni Czarna Białostocka jest mechaniczny wytrząsacz nasion, a w Grotnikach wyciąg współpracujący z mechanicznym wytrząsaczem. W pomieszczeniach biurowych bezpośrednio przylegających do hali wyłuszczania nasion ryzyko narażenia na hałas określono jako małe.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., GENDEK A., SKARŻYŃSKI J. 2017. Noise assessment for selected seed extraction plants. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 51-59. http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.6

Authors’ address:
Monika Aniszewska, Arkadiusz Gendek, Jan Skarżyński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
arkadiusz_gendek@sggw.pl
jan_skarzynski@sggw.pl