Mathematical model of cross-distribution non-uniformity for twin flat nozzle

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 69 (Agricultural and Forest Engineering) 2017: 5-12
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69, 2017)
DOI 10.22630/AAFE.2017.1

Mathematical model of cross-distribution non-uniformity for twin flat nozzle

TOMASZ NOWAKOWSKI, MICHAŁ OŚKO
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This study sets forth an analysis of the results of tests of cross-distribution uniformity for twin flat nozzle. Based on the results obtained, a mathematical model of non-uniformity was elaborated for twin flat nozzle, depending on the height and angle of the boom and the operating pressure of the liquid. The model enables assessment of interactions between the factors tested and their impact on the cross-distribution non-uniformity.

Key words: spraying machine, twin flat nozzle, cross-distribution non-uniformity

Streszczenie: Model matematyczny współczynnika nierównomierności rozkładu poprzecznego cieczy dla rozpylaczy dwustrumieniowych. W pracy przedstawiono analizę wyników badań współczynnika nierównomiemości rozkładu poprzecznego cieczy dla rozpylaczy dwustrumieniowych. Na podstawie wyników opracowano model matematyczny współczynnika dla rozpylaczy dwu-strumieniowych w zależności od wysokość i kąta ustawienia belki polowej oraz ciśnienia roboczego cieczy. Opracowany model umożliwia ocenę interakcji występujących między badanymi czynnikami i ich wpływu na współczynnik nierówno-mierności rozkładu poprzecznego cieczy.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T., OŚKO M. 2017. Mathematical model of cross-distribution non-uniformity for twin flat nozzle. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 69: 5-12. DOI http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.1

Authors’ address:
Tomasz Nowakowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl