Green synthesis of silver nanoparticles by using aqueous mint (Mentha piperita) and cabbage (Brassica oleracea var. capitata) extracts and their antibacterial activity

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 137–145
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.16

Green synthesis of silver nanoparticles by using aqueous mint (Mentha piperita) and cabbage (Brassica oleracea var. capitata) extracts and their antibacterial activity

MALWINA SOSNOWSKA, MARTA KUTWIN, ADRIAN ADAMIAK, KAMIL GAWIN, ŻANETA BUGAJSKA, KAROLINA DANILUK
Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: Green synthesis of silver nanoparticles by using aqueous mint (Mentha piperita) and cabbage (Brassica oleracea var.capitata) extracts and their antibacterial activity. The objective of this study was the synthesis of silver nanoparticles (Ag-NP) using leaves of mint and cabbage extracts as the reducing and stabilising agents. The presence of nanoparticles was initially confirmed by the obtained colour and next by transmission electron microscope (TEM). TEM analysis of obtained Ag-NP indicated that their size ranged 5-50 nm for mint and 10-150 nm for cabbage. The antibacterial activity of nanoparticles against pathogenic strains Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella enterica were assessed by evaluation of metabolic activity, using the PrestoBlue and XTT test. The higher inhibition of bacterial viability was observed against Gram negative (E. coli, S. enterica) than Gram positive (S. aureus) bacteria. 

Key words: silver nanoparticles, green synthesis, bioreduction, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica

Streszczenie: Zielona synteza nanocząstek srebra przy użyciu wodnych ekstraktów z mięty (Mentha piperita) i kapusty (Brassica oleracea var.capitata) oraz ich aktywność przeciwbakteryjna. Celem pracy była synteza nanocząstek srebra (Ag-NP) przy użyciu ekstraktów z liści mięty i kapusty jako czynników redukujących i stabilizujących. Obecność nanocząstek była początkowo stwierdzona przez zmianę koloru i następnie przez transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM). Analiza TEM uzyskanych Ag-NP wykazała, że ich rozmiary były w przedziale wielkości 5-50 nm dla mięty i 10-150 nm dla kapusty. Aktywność przeciwbakteryjną nanocząstek przeciwko patogennym szczepom Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella enterica oceniano przez oszacowanie aktywności metabolicznej z użyciem testu PrestoBlue i XTT. Wyższą inhibicję żywotności bakteryjnej obserwowano przeciwko Gram ujemnym (E. coli, S. enterica) niż Gram dodatnim (S. aureus) bakteriom.

Słowa kluczowe:nanocząstki srebra, zielona synteza, bioredukcja, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica.

Please use the following format to cite the selected article:
SOSNOWSKA M., KUTWIN M., ADAMIAK A., GAWIN K., BUGAJSKA Ż., DANILUK K. Green synthesis of silver nanoparticles by using aqueous mint (Mentha piperita) and cabbage (Brassica oleracea var. capitata) extracts and their antibacterial activity. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017: 137–145)

Authors’ addresses:

Malwina Sosnowska
Zakład Nanobiotechnologii
Katedra Żywienia Zwierząt i Biotechnologii
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-785 Warszawa
Poland
e-mail: malwina.ewa.sosnowska@gmail.com