Meat quality of fattening pigs fed yellow lupin-based diets

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 121–127
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.14

Meat quality of fattening pigs fed yellow lupin-based diets

MARCIN SOŃTA, ANNA REKIEL, JUSTYNA WIĘCEK, BEATA KUCZYŃSKA, WIOLETA KNIŻEWSKA
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Meat quality of fattening pigs fed yellow lupin-based diets. The 30 crossbred pigs [(Landrace x Yorkshire) x Duroc] were fattened in 3. phase fattening period. In their nutrition as a source of protein was used soybean meal (Group C) or soybean meal and seeds of yellow lupine in the amount of 7.5% (Group E1) and 15% (Group E2). After achieving body weight of about 117.5 kg animals were slaughtered. The samples of Musculus longissimus lumborum collected from all slaughtered pigs. Significant differences were found in drip loss percentage between groups C and E1 (P ≤0.05). As regards the fatty acids, there were lower proportions of C18:2 in group E1 vs C (P ≤0.05) and of C18:2 and C20:4 in group E2 vs C (P ≤0.01). Differences in PUFA percentage, PUFA/SFA ratio, and proportion of n-6 fatty acids were significant, with lower values of the traits in group E1 vs C (P ≤0.05) and in group E2 vs C (P ≤0.01), which shows that the dietetic value of pork has slightly deteriorated. The chemical composition and the physical parameters of the meat samples were normal and at a similar level in all the groups.

Key words: fattening pigs, feeding, yellow lupin, meat quality

Streszczenie: Jakość mięsa tuczników żywionych mieszankami z udziałem łubinu żółtego. Przeprowadzono 3. fazowy tucz 30 świń mieszańców [(Landrace x Yorkshire) x Duroc]. W ich żywieniu stosowano jako źródło białka poekstrakcyjną śrutę sojową (grupa C), lub poekstrakcyjną śrutę sojową i nasiona łubinu żółtego w ilości 7,5% (grupa E1) i 15% (grupa E2). Po osiągnięciu masy ciała ok. 117,5 kg zwierzęta ubito. Od wszystkich tuczników pobrano po uboju próby Musculus longissimus lumborum. Różnice istotne odnotowano w procencie wycieku swobodnego między grupami C i E1 (P ≤0.05). W profilu kwasów tłuszczowych stwierdzono: mniejszy udział kwasu C18:2 w grupie E1 vs C (P ≤0.05) oraz C18:2 i C20:4 w grupie E2 vs C (P ≤0.01). Różnice w udziale PUFA, stosunku PUFA/SFA i udziale kwasów z grupy n-6 potwierdzono statystycznie; wartości cech były mniejsze w grupie E1 vs C (P ≤0.05) oraz E2 vs C (P ≤0.01), co świadczy o nieznacznym pogorszeniu wartości dietetycznej wieprzowiny. Skład chemiczny oraz parametry fizyczne prób mięsa były prawidłowe i na podobnym poziomie we wszystkich grupach.

Słowa kluczowe: tuczniki, żywienie, łubin żółty, jakość mięsa

Please use the following format to cite the selected article:
SOŃTA M., REKIEL A., WIĘCEK J., KUCZYŃSKA B., KNIŻEWSKA W. Meat quality of fattening pigs fed yellow lupin-based diets.  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017: 121–127

Authors’ addresses:

Anna Rekiel
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl