Meat quality in pigs fed mixtures with low-tannin faba bean

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 56 (1), 2017: 103–112
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017)
DOI 10.22630/AAS.2017.56.1.12

Meat quality in pigs fed mixtures with low-tannin faba bean

ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

                                                                                                         

Abstract:Meat quality in pigs fed mixtures with low-tannin faba bean. The aim of the study was to evaluate slaughter values of carcasses and meat (M. longissimus lumborum, M. semimembranosus) quality in pigs fed mixtures with faba beans. Research included 48 fatteners, which were divided into three feeding groups. Pigs in group I were fed mixtures in which extracted soybean meal was used as the only high-protein raw material, whereas animals in groups II and III were fed mixtures with 5/10% or 10/20% of low-tannin faba bean in grower/ finisher mixtures respectively. It was proved, that introduction of faba bean into mixtures increased of meatiness and loin “eye” area and decreased of carcass fatness. The significant increase in the share of the most valuable exogenous fatty acids (C18:2n-6, C18:3n-3) in muscles II and III groupswere found. The M. longissimus lumborum in pigs fed mixtures with faba beans were characterized by significantly better water holding capacity WHC (P ≤0.01).

Key words: faba beans, carcass yield, pork, physical properties, chemical composition

Streszczenie:Jakość mięsa świń żywionych mieszankami z niskotaninowym bobikiem.  Celem badań była ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa (M. longissimus lumborum, M. semimembranosus) świń żywionych mieszankami z bobikiem. Badaniami objęto 48 tuczników pochodzących z 3 grup żywieniowych. Świnie grupy I żywiono mieszankami zawierającymi śrutę poekstrakcyjną sojową jako jedyny surowiec wysokobiałkowy, natomiast tuczniki grupy II i III otrzymywały mieszanki  grower/ finiszer z 5/10% lub 10/20% udziałem bobiku niskotaninowego. Wykazano, że wprowadzenie bobiku do mieszanek dla tuczników zwiększyło ich mięsność i powierzchnię „oka” polędwicy oraz zmniejszyło otłuszczenie tusz. Ponadto mięśnie świń grupy II i III zawierały więcej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (C18:2n-6, C18:3n-3).  Istotnie (P ≤0.01) lepszym wskaźnikiem  wodochłonności (WHC) cechował sięM. longissimus lumborum świń żywionych mieszankami z bobikiem.

Słowa kluczowe: bobik, wartość rzeźna, wieprzowina, właściwości fizyczne, skład chemiczny

Please use the following format to cite the selected article:
MILCZAREK A., OSEK M. Meat quality in pigs fed mixtures with low-tannin faba bean. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56 (1), 2017:103-112

Authors’ addresses:

Anna Milczarek
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki
Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Poland
e-mail: anna.milczarek@uph.edu.pl