Iron (Fe) and iron chlorosis in plant nutrition

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 37, 2016: 3-9
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37, 2016)

Iron (Fe) and iron chlorosis in plant nutrition

YAVUZ TALAS1, SENAY AYDIN2, EMINE DILSAT YEGENOGLU*2,3, HALIS SIMSEK3
1Celal Bayar University, Department of Agricultural Sciences,
2Alasehir Vocational School, Celal Bayar University,
3Department of Agricultural and Biosystems Engineering, North Dakota State University

Abstract: Iron (Fe) is an important element for plant growth since it provides the chlorophyll formation in a plant. Iron deficiency (chlorosis) is more common in plants that are growing in calcareous and alkaline soils. It can be seen when the amount of P and pH is high in the soil. Vineyards, fruits, tomatoes, strawberries, and cotton are plants which are susceptible to Fe deficiency (chlorosis). Cultivation techniques such as uncontrolled fertilization, spraying, irrigation, and planting are also effective in treating Fe chlorosis. Iron deficiency (chlorosis) is the most abundant micronutrient deficiency in Turkey's soils. One of the most significant factors that causes Fe chlorosis in cultivated plants is CaCO3 (% lime), exchangeable Ca and alkaline pH. To prevent iron chlorosis, the quality of the soil should be improved and the plant variety should be enhanced. In order to prevent chlorosis, application of iron chelates (Fe-EDTA, DTPA, HEDTA and EDDHA) into the soil is especially important. Chelate Fe-EDDHA is more effective than inorganic iron sources and it can be applied into the soil or as a foliar spray. Therefore, the significance of iron for plant nutrition (the availability of iron in plants, its contents and metabolic functions), the reasons for Fe chlorosis (deficiency) and information about its elimination will be investigated in this study.

Key words: micronutrients, Iron deficiency, plant nutrition, inorganic iron salts, chelates

Streszczenie: Żelazo (Fe) i jego deficyt w żywieniu roślin. Żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu roślin, gdyż m.in. stymuluje syntezę
chlorofilu. Deficyt żelaza (chloroza) jest szczególnie powszechna u roślin rosnących na glebach wapiennych i alkalicznych. Poza wysokim odczynem niekorzystna dla roślin jest także duża zawartość fosforu, gdyż występuje wtedy wytrącanie fosforanu żelaza, co utrudnia pobieranie żelaza. Winorośl, rośliny sadownicze, pomidory, truskawki czy bawełna są szczególnie wrażliwe na deficyt żelaza w glebie. Deficyt żelaza jest często obserwowany w glebach występujących w Turcji. Jednym z czynników sprawczych jest duża zawartość węglanów (CaCO3), wymiennego wapnia oraz wysoki alkaliczny odczyn. Aby zapobiec niedoborom żelaza w roślinie (chloro-zie roślin), trzeba poprawiać jakość środowiska glebowego oraz stosować dobór odpowiednich odmian. Chlorozie można zapobiec, stosując żelazo w formie schelatowanej: Fe-EDTA, DTPA, HEDTA and EDDHA. Stosowanie Fe-EDDHA, zarówno doglebowo, jak i dolistnie, jest bardziej efektywne w porównaniu z nieorganicznymi źródłami żelaza. Podsumowując, niezbędność żelaza w żywieniu roślin (jego dostępność, zawartość i funkcje metaboliczne), przyczyny deficytu żelaza i sposoby przeciwdziałania są przedmiotem niniejszego opracowania.

Please use the following format to cite the selected article:
TALAŞ Y., AYDIN Ş., YEĞENOĞLU E.D., ŞİMŞEK H. (2016) Iron (Fe) and iron chlorosis in plant nutrition. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 37: 3-9

Authors’ address:
e-mail: yegenoglu75@hotmail.com