Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 319–326
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland

GRZEGORZ ŻAK, MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, ROBERT ECKERT
Department of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production

Abstract: Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland. Pig breeders in Poland have made extensive use of the BLUP-AM method since 1999. The application of this method for evaluating the breeding value of pigs improves their breeding value in nucleus herds and in the general population. On the other hand, the use of many sources of information (including pedigree information) in the calculations considerably increases the risk of inbreeding. The objective of the study* was to estimate the level of inbreeding in sows and boars from the domestic pig population, which have been selected for more than ten years based on the BLUP-AM estimated breeding value. The study involved Polish Large White, Polish Landrace, Hampshire, Duroc, Pietrain and Puławska sows and boars born between 2007 and 2011. Data on a total of 16 842 sows and 977 boars representing the 6 breeds raised in Poland were collected for the pedigree analyses. During the analyzed period, the coefficient of inbreeding in sows ranged from F = 0 to F = 0.25 (14 animals). Most of the animals were non-inbred (70% in the PLW and Puławska, over 80% in the PL, Duroc and Pietrain and 100% in the Hampshire). For the boars, the coefficient of inbreeding varied from 0 to 0.1875 (1 animal). The proportion of non-inbred boars was 77% in the PLW, 91% in the PL, 63% in the Puławska, and about 80% in the Duroc and Pietrain breeds. The results point to the appropriate structure of the pig population in terms of inbreeding, which shows that the selection of animals for mating has been correct and there have been no negative consequences of using the BLUP method.

Key words: pigs, inbreeding, BLUP

Streszczenie: Analiza poziomu inbredu populacji aktywnej różnych ras świń w Polsce. Whodowli trzody chlewnej w Polsce metoda BLUP-AMjest wykorzystywana na szeroką skalę od 1999 roku. Zastosowanie tej metodydo oceny wartości hodowlanej świń wpływa na poprawę wartości hodowlanej świń w populacji zarodowej orazw populacji masowej. Z drugiej strony poprzez wykorzystanie w obliczeniach wielu źródeł informacji, w tym informacji rodowodowej, zwiększa się zagrożenie istotnego wzrostu stopnia inbredowania zwierząt.Celem pracy było oszacowanie stopnia zinbredowania loch i knurów krajowej populacji świń, po kilkunastu latach stosowania selekcji w oparciu o wartość hodowlaną szacowana metodą BLUP-AM. Do badań zostały wybrane lochy i knury ras wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, hampshire, duroc, pietrain oraz puławskiej, urodzone w latach 2007 – 2011. Do analizrodowodowych pozyskano ogółem dane dla 16 842 loch oraz 977 knurów 6 ras hodowanych w Polsce.W analizowanym okresie czasu stwierdzono, że u loch wartość współczynnika inbredu mieściła sie w zakresie od F=0 do F=0,25 (14 szt.). Przy czym najwięcej osobników było nie zinbredowanych (70% w rasach wbp i puławskiej, ponad 80% w rasie pbz, duroc i pietrain i 100% w rasie hampshire). W przypadku knurów, rozpiętość wartości współczynnika inbredu wynosiła od 0 do 0,1875 (1 szt.). Knurów nie zinbredowanych było 77% w rasie wbp, 91% w rasie pbz, 63% w rasie puławskiej oraz około 80% w rasach duroc i pietrain. Uzyskane wyniki wskazują na właściwą strukturę pogłowia świń w zakresie zinbredowania, co wskazuje na poprawnie prowadzony dobór zwierząt do kojarzeń i brak negatywnych skutków stosowania metody BLUP.

Słowa kluczowe: świnie, inbred, metoda BLUP

Please use the following format to cite the selected article:
ŻAK G., SZYNDLER-NĘDZA M., ECKERT R. Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 319–326.

 

Authors’ addresses:

Grzegorz Żak
Katedra Genetyki i Hodowli Zwierząt
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
Poland
e-mail: grzegorz.zak@izoo.krakow.pl