Dairy cattle crossbreeding and milk production

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 267–273
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Dairy cattle crossbreeding and milk production

JAN SLÓSARZ, PAWEŁ SOLARCZYK, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, MARCIN GOŁEBIEWSKI, AGATA WÓJCIK
Department of Animal Breeding and Production, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:Dairy cattle crossbreedingand milk production.The aim of this study was to compare the results of milk performance of purebred Polish Holstein-Frisian (PHF) cows and their crossbreeds (PHF x SRB). Data for the analysis originated from the Polish Federation of Dairy Cattle Breeder and Producers - cows reports. The results indicate a positive influence of the breed on milk composition: fat, protein and dry matter content and somatic cell count. purebred Polish Holstein-Frisian (PHF) cows had significantly higher (p≤0.05) milk yield for both the 100 and 305 days milking. The milk production of MM cows is lower  by 15.89%,  at 100 days of lactation, and by 34.57% in the full lactation than PHF.

Key words: crossbreeding, milk production, milk composition.

Streszczenie: Krzyżowanie bydła ras mlecznych a użytkowość mleczna.Celem pracy było porównanie wyników użytkowości mlecznej czystorasowych krów (PHF) oraz mieszańców międzyrasowych F1 (PHF x SR). Dane do analizy pochodziły z raportów wynikowych i kart jałówki – krowy. Uzyskane wyniki wskazują na pozytywny wpływ rasy SR na skład mleka tj. procentową zawartość tłuszczu, białka i suchej masy oraz liczbę komórek somatycznych. Czystorasowe krowy rasy PHF charakteryzowały się istotnie wyższą (p≤0.05)wydajnością mleka zarówno za 100 i 305 dni doju.  Wydajność mleka mieszańców za 100 dni laktacji była niższa o 15.89%,  i 34.57% za laktację standardową niż wydajność krów rasy PHF.

Słowa kluczowe: krzyżowanie, wydajność mleczna, skład mleka

Please use the following format to cite the selected article:
SLÓSARZ J., SOLARCZYK P., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., NAŁĘCZ-TARWACKA T., GOŁĘBIEWSKI M., WÓJCIK A. Dairy cattle crossbreeding and milk production . Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 267–273.

Authors’ addresses:

Jan Slósarz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: jan_slosarz@sggw.pl