Effect of the brown coat-coding gene (TYRP-1) on wool and skin color of Żelaźnieńska and Wrzosówka sheep

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (2), 2016: 235–240
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016)

Effect of the brown coat-coding gene (TYRP-1) on wool and skin color of Żelaźnieńska and Wrzosówka sheep

ROMAN NIŻNIKOWSKI, MARCIN ŚWIĄTEK, ŻANETA SZYMAŃSKA
Division of Sheep and Goat Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences

Abstract:Effect of the brown coat-coding gene (TYRP-1) on wool and skin color of Żelaźnieńska and Wrzosówka sheep. The study was conducted on randomly chosen ewes (Żelaźnieńska sheep – 93; Wrzosówka sheep - 133)  during the shearing. Color of wool and skin was examined using device Chroma Mater CR-400 (Konica Minolta Sensing Inc., 2011). Taking into account the results of genotyping in order to the brown coat-coding gene (TYRP-1), 66 Żelaźnieska ewes and 74 Wrzosówka ewes were chosen to next stage of study where effect of the brown coat-coding gene (TYRP-1) on wool and skin color was assessed within breed and between breeds. Based on the results significant and highly significant differences in all color measurements of wool and skin between tested breeds were found, which should be connected with different wool color in each breed. However, there is striking difference in color of wool and skin regarding to a* color parameter, which were exactly opposite. It probably means that proportion of red or green color in skin is different than in wool. Differences in color values of wool depending on TYRP-1 gene genotypes were observed only for Wrzosówka sheep. The measurement of L* color parameter made on wool was highly significantly higher in the case of CC and CT genotypes in comparison to TT genotype. However, in the measurement of a* color parameter, the situation is opposite and homozygote TT had higher values compared to the others genotypes. No differences between wool and skin color of Żelaźnieńska sheep and no differences in skin color of Wrzosówka sheep were found. The results of studies on wool color, depending on genotype of the TYRP-1 gene in Wrzosówka sheep, make possibilities to conduct breeding work in order to develop standards for coat color for this breed.

Key words: sheep, wool, skin, color of wool and skin

Streszczenie: Wpływ rasy oraz genu kodującego brązowe umaszczenie (TYRP-1), na barwę wełny i skóry u owcy żelaźnieńskiej i wrzosówki polskiej. Badania przeprowadzono na maciorkach dorosłych i składał się z losowo wybranych w trakcie strzyży maciorek rasy żelaźnieńskiej (93) i wrzosówki (133). Wykonano pomiary wełny i skóry przy pomocy urządzenia Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta Sensing Inc., 2011).   Uwzględniając wyniki określania genotypu genu kodującego brązowe umaszczenie TYRP-1, wybrano do dalszych analiz 66 maciorek żelaźnieńskich i 74 rasy wrzosówka, na których oceniono wpływ genotypu TYRP-1 na cech barwy wełny i skóry w obrębie rasy i pomiędzy nimi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotne bądź wysoko istotne różnice pomiędzy ocenianymi rasami owiec w zakresie wszystkich pomiarów barwy wełny
i skóry, co należy wiązać z umaszczeniem u obu ras. Zastanawiający jest jednak fakt innego układu różnic w barwie wełny i skóry w odniesieniu do wartości pomiarów udziału barwy czerwonej „a”, które układały się dokładnie na odwrót w obu przypadkach. Oznacza to, że udział barwy czerwonej bądź zielonej w skórze jest inny jak w wełnie.Pomiar jasności  barwy „L” wykonany na wełnie wykazał wysoko istotnie wyższe wartości w przypadku genotypów CC i CT w porównaniu do TT. Natomiast w przypadku pomiaru „a” sytuacja kształtowała się odwrotnie i to u osobników homozygotycznych TT osiągnęła wyższe wartości tej cechy w porównaniu do pozostałych. Brak zróżnicowania pomiarów barwy wełny i skóry u owcy żelaźnieńskiej oraz skóry u wrzosówki. Wyniki badań dotyczących rozkładu pomiarów barwy wełny w zależności od genotypu TYRP-1 u wrzosówki, stwarzają możliwość prowadzenia pracy hodowlanej w tym zakresie, co w konsekwencji może być wykorzystane w praktyce hodowlanej przy dążeniu do wypracowania skonsolidowanych standardów umaszczenia dla tej rasy.

Słowa kluczowe: owce, wełna, skóra, barwa wełny i skóry

Please use the following format to cite the selected article: NIŻNIKOWSKI R., ŚWIĄTEK M., SZYMAŃSKA Ż. Effect of the brown coat-coding gene (TYRP-1) on wool and skin color of Żelaźnieńska and Wrzosówka sheep. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (2), 2016: 235–240.

 

Authors’ addresses:

Roman Niżnikowski
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl