The heat exchange character methods of analysis

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 123-130
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

The heat exchange character methods of analysis

EWA PIOTROWSKA, PIOTR SKOWROŃSKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The equation of heat exchange obtained with the Vernotte correction gives solutions indicating the oscillatory character of the heat exchange. The nature of this has been confirmed in studies presented in this paper. The measuring position of the heat exchanger model was designed and manufactured. The temperatures courses in the resistance heating element and the corresponding passive element were studied. The results were analyzed using the methods of signal analysis. The step function (STEP) and the frequency response (Bode plots) were studied. The results indicate a great diversity of the oscillation parameters. They have a different frequencies of free vibrations and different maximum amplitudes.

Key words: heat exchange, oscillation, Vernotte, heat exchanger

Streszczenie: Metody analizy charakteru wymiany ciepła. Celem pracy jest analiza charakteru przebiegu wymiany ciepłą w modelowym wymienniku ciepła, uwzględniająca zwłaszcza pojawiające się oscylacje temperatury. Opisano szczegółowo zaprojektowane i wykonane stanowisko pomiarowe. Przedstawiono metodykę pomiarów oraz metodykę analizy uwzględniającej charakterystyki skokowe i częstotliwościowe układu. Opisano modelowy wymiennik ciepła oraz jego odniesienie do warunków rzeczywistych. Przestawiono przykładowe wyniki analiz, wskazujące na duże zróżnicowanie charakteru wymiany ciepła w badanym wymienniku modelowym. Zaobserwowano zależność tego charakteru od wartości wymienianego strumienia ciepła.

Please use the following format to cite the selected article:
PIOTROWSKA E., SKOWROŃSKI P. The heat exchange character methods of analysis. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 123-130

Authors’ address:
Ewa Piotrowska
SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: ewa_piotrowska@sggw.pl