Chosen properties of the forest and agricultural biomass

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 103-111
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Chosen properties of the forest and agricultural biomass

AGNIESZKA KALETA, KRZYSZTOF GÓRNICKI, ADAM JAROSZ
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of the study is to determine the following characteristics of the forest and agricultural biomass: combustion heat, calorific value, and the content of moisture, ash, sulfur, and carbon. The following kinds of biomass were taken into account: sunflower husk pellets, wood pellets, straw and hay briquettes, and forest chips. The investigated biomass properties (their average values) change: for combustion heat between 20.0 (wood pellets) and 14.6 MJ/kg (forest chips), for calorific value between 17.7 (sunflower husk pellets) and 12.8 MJ/kg (forest chips), for moisture content between 29.6 (forest chips) and 7.5% (wood pellets), for ash content between 7.2 (hay briquettes) and 1.2% (wood pellets), for carbon content between 52.3 (wood pellets) and 37.4% (forest chips), and for sulfur content between 0.15 (straw briquettes) and 0.02% (forest chips).

Key words: forest biomass, agricultural biomass, combustion heat, calorific value, ash content, elements content

Streszczenie: Wybrane właściwości leśnej i rolniczej biomasy. Celem badań jest wyznaczenie następujących właściwości biomasy leśnej i rolniczej: ciepło spalania, wartość opałowa, zawartość wody, popiołu, siarki i węgla. Badano następujące rodzaje biomasy: pelety z łuski słonecznika, pelety drzewne, brykiety z siana, brykiety ze słomy i zrębki leśne. Spalanie przeprowadzano w bombie kalorymetrycznej umieszczonej w kalorymetrze LECO AC 600. Zawartość popiołu oznaczano w analizatorze automatycznym LECO TGA 701, zawartość siarki wyznaczano w analizatorze LECO SC-144 DR, a zawartość węgla w analizatorze automatycznym LECO 628 CHN. Wyznaczone właściwości biomasy (ich średnie wartości) zmieniały się w zakresie: ciepło spalania od 20 (palety drzewne) do 14,6 MJ/kg (zrębki leśne), wartość opałowa od 17,7 (pelety z łuski słonecznika) do 12,8 MJ/kg (zrębki leśne), zawartość wody od 29,6 (zrębki leśne) do 7,5% (pelety drzewne), zawartość popiołu od 7,2 (brykiety z siana) do 1.2% (pelety drzewne), zawartość węgla od 52,3 (pelety drzewne) do 37,4% (zrębki leśne), zawartość siarki od 0,15 (brykiety ze słomy) do 0,02% (zrębki leśne).

Please use the following format to cite the selected article:
KALETA A., GÓRNICKI K., JAROSZ A. Chosen properties of the forest and agricultural biomass. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 103-111

Authors’ address:
Krzysztof Górnicki SGGW
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Poland
e-mail: krzysztof_gornicki@sggw.pl