Simulation model of wind turbine mechanical part

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 95-102
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Simulation model of wind turbine mechanical part

RAFAŁ KORUPCZYŃSKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In this paper a simulation model of wind turbine mechanical part has been proposed. The model has been realized in the LTSpice software. This software is was developed primarily for electronic circuit simulation. Change of equation system from mechanical to electrical domain has applied. Hence, arisen electrical circuit have been simulated. Results has shown that simulation of mechanical system in electronic simulation software is possible. Step response curves of wind turbine for a change of load torque has been presented. Moreover, an influence of blade pitch angle for an output mechanical power of turbine has been evaluated.

Key words: wind turbine, simulation, LTSpice, step response, coefficient of power, blade tip speed ratio

Streszczenie: Model symulacyjny części mechanicznej turbiny wiatrowej. W artykule opisano model symulacyjny części mechanicznej turbiny wiatrowej. Model został zrealizowany w oprogramowaniu LTSpice, przeznaczonym do symulacji obwodów elektronicznych. Układ równań opisujący model został przekształcony na równoważny obwód elektryczny. Uzyskane rezultaty potwierdziły możliwość symulacji układów mechanicznych w oprogramowaniu przeznaczonym dla obwodów elektrycznych. Wyznaczono charakterystyki odpowiedzi na skokową zmianę momentu obciążenia oraz oszacowano wpływ kąta nachylenia łopat na moc turbiny wiatrowej.

Please use the following format to cite the selected article:
KORUPCZYŃSKI R. 2016. Simulation model of wind turbine mechanical part. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68: 95-102

Authors’ address:
Rafał Korupczyński
SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: rafal_korupczynski@sggw.pl