Anomalies in energy production in Polish biogas plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 75-80
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Anomalies in energy production in Polish biogas plants

MARTA BLOCH-MICHALIK, MAREK GAWORSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The production of agricultural biogas in Poland becomes increasingly common year by year. Owing to the quarterly reporting obligation imposed on operators of the installations by applicable provisions of law, we are able to analyse the presented data. This paper is based on official information provided by the Agricultural Market Agency, which casts doubt on the effectiveness of operation of Polish agricultural biogas plants.

Key words: biogas production, biogas quality, process efficiency

Streszczenie: Anomalie produkcji energii w polskich biogazowniach. Produkcja biogazu rolniczego w Polsce staje się coraz bardziej rozpowszechniona. Dzięki prawnemu zobligowaniu operatorów instalacji biogazowych do kwartalnej sprawozdawczości istnieje możliwość poddania analizie zbioru przedstawianych przez operatorów danych. W artykule, bazując na oficjalnych informacjach publikowanych przez Agencję Rynku Rolnego, poddano krytycznej ocenie efektywność pracy polskich biogazowni rolniczych.

Please use the following format to cite the selected article:
BLOCH-MICHALIK M., GAWORSKI M. Anomalies in energy production in Polish biogas plants. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 75-80

Authors’ address:
Marta Bloch-Michalik, Marek Gaworski
SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164, Poland
e-mail: m.michalik.home@gmail.com
          marek_gaworski@sggw.pl