Energy expenditures of environmentally sustainable farms

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 67-73
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

Energy expenditures of environmentally sustainable farms

SŁAWOMIR KOCIRA1, ANNA KOCIRA2, DANUTA LESZCZYŃSKA3. WOJCIECH PRZYSTUPA4
1Department of Agricultural Machinery and Equipment, University of Life Sciences in Lublin
2Institute of Agricultural Sciences, State School of Higher Education in Chełm
3Department of Cereal Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute
4Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: The work presents energy expenditures in the production process of 15 selected environmentally sustainable farms. The results obtained have been compared with results for 15 farms, which did not meet the criteria of environmental sustainability. It was found that environmentally sustainable farms had higher energy expenditures in comparison with non-sustainable ones, and the statistical analysis conducted showed substantial differences in the energy expenditures of these groups of farms. Also an average positive correlation was found between energy expenditures and human labor expenditures at the environmentally sustainable farms, which is not a typical situation, as usually, increase in the expenditures of objectified labor is associated with reduction of human labor. On the other hand, at non-sustainable farms, a negative average correlation between energy expenditures and human labor was found.

Key words: organic matter balance, expenditures, farms

Streszczenie: Nakłady energetyczne w gospodarstwach zrównoważonych środowiskowo. W pracy przedstawiono nakłady energetyczne ponoszone w procesie produkcyjnym w 15 wybranych gospodarstwach zrównoważonych środowiskowo. Uzyskane wyniki porównano z wynikami z 15 gospodarstw niespełniających kryteriów zrównoważenia środowiskowego. Stwierdzono, że gospodarstwa zrównoważone środowiskowo ponoszą większe nakłady energetyczne od gospodarstw niezrównoważonych środowiskowo, a przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotne różnice w nakładach energetycznych między tymi grupami gospodarstw. Zaobserwowano także przeciętną dodatnią korelacja między nakładami energetycznymi a nakładami pracy ludzkiej w gospodarstwach zrównoważonych środowiskowo, co jest nietypową sytuacją, gdyż najczęściej wzrostowi nakładów pracy uprzedmiotowionej towarzyszy zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej. W gospodarstwach niezrównoważonych środowiskowo stwierdzono natomiast ujemną przeciętną korelację między nakładami energetycznymi a nakładami pracy ludzkiej.

Please use the following format to cite the selected article:
KOCIRA S., KOCIRA A., LESZCZYŃSKA D., PRZYSTUPA W. Energy expenditures of environmentally sustainable farms. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 67-73

Authors’ address:
Sławomir Kocira
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania
Procesami Produkcyjnymi
20-612 Lublin, ul. Głęboka 28, Poland
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl