The selected biomass properties of Paulownia tomentosa strains cultivated for energy purposes in the first two years of vegetation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 61-66
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016)

The selected biomass properties of Paulownia tomentosa strains cultivated for energy purposes in the first two years of vegetation

BEATA JACEK1,2, WOJCIECH LITWIŃCZUK1
1Department of Plant Physiology and Biotechnology, University of Rzeszów
2Doctorate course of Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute and University of Rzeszów

Abstract: The objective of research was to examine usefulness of Paulownia tomentosa for cultivation for biomass. Intense growth and calorific value of this species was confirmed. The strains examined varied in terms of growth strength and winter hardiness both internally and externally. There is a base for effective selection of fast-growing genotypes of Paulownia of reduced thermal requirements, adapted to Polish climate conditions.

Key words: Paulownia tomentosa, biomass, combustion heat, plant growth

Streszczenie: Wybrane cechy biomasy rodów paulowni puszystej uprawianej na cele energetyczne w dwóch pierwszych latach wegetacji. Celem badań jest ocena przydatności roślin paulowni puszystej do upraw z przeznaczeniem do produkcji biomasy. Potwierdzono informacje o intensywnym wzroście i wartości energetycznej tego gatunku. Badane rody różniły się pod względem siły wzrostu oraz zimotrwałości zarówno między sobą, jak i w ich obrębie. Istnieją więc podstawy do skutecznego wyselekcjonowania szybko rosnących genotypów paulowni o zmniejszonych wymaganiach termicznych, dostosowanych do warunków klimatycznych Polski.

Please use the following format to cite the selected article:
JACEK B., LITWIŃCZUK W. The selected biomass properties of Paulownia tomentosa strains cultivated for energy purposes in the first two years of vegetation. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 68, 2016: 61-66

Authors’ address:
Beata Jacek, Wojciech Litwińczuk
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin
35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, Poland
e-mail: jacekbeat@interia.pl
          wlitw@ur.edu.pl