Fruit characteristics of Actinidia cultivars obtained at the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 47-55
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

Fruit characteristics of Actinidia cultivars obtained at the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv

NADIIA SKRYPCHENKO
Department of Fruit Plants Acclimatization, M. Grishko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract: This paper summarizes the results of introduction and selection of Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq and its hybrids at the M. Grishko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv. The main goal of the breeding program was to improve fruit quality, plant productivity, and winter hardiness. Pomological and biochemical analysis of the fruit of new cultivars was conducted in the years 2013-2015. The fruits of the best cultivars accumulated large amounts of vitamin C, sugars, organic acids and carotenoids, and have a high level of dry soluble substances. The yields of the culti-vars described here were between 9 and 35 kg per plant. The tested cultivars were divided into four groups according to fruit maturation time. The best cultivars expressed good fruit characteristics and yield, and hence can be successfully cultivated on commercial plantations and in private gardens. They are also a good material for further breeding programs.

Key words: kiwiberry, selection, introduction, vitamin C, carotenoids, yield

Streszczenie: Charakterystyka owoców odmian aktinidii wyselekcjonowanych w Ogrodzie Botanicznym Akademii Nauk Ukrainy im. M. Grishko w Kijowie. Celem pracy była charakterystyka owoców nowych odmian aktinidii wyselekcjonowanych w Narodowym Ogrodzie Botanicznym im. M. Grishko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Artykuł podsumowuje wyniki prac nad selekcją i introdukcją aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta) i jej mieszańców prowadzonych w Ogrodzie Botanicznym Akademii Nauk Ukrainy. Celem tych prac było uzyskanie odmian o lepszej jakości owoców, większej produktywności oraz lepszej mrozoodporności. Badania pomologiczne oraz biochemiczne owoców prowadzono w latach 2013-2015. Owoce najlepszych odmian zawierały znaczne ilości witaminy C, cukrów, kwasów organicznych, karotenu i miały dużą zawartość suchej masy. Plon poszczególnych odmian zawierał się w przedziale 9-35 kg z jednej rośliny. Poszczególne odmiany podzielono na grupy pod względem pory dojrzewania owoców. Najlepsze odmiany mają owoce dobrej jakości, dają duży plon i mogą być z powodzeniem uprawiane na plantacjach towarowych oraz w ogrodach przydomowych. Mogą być także cennym materiałem do dalszej hodowli.

Please use the following format to cite the selected article:
SKRYPCHENKO N. Fruit characteristics of Actinidia cultivars obtained at the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 47-55

Authors’ address:
e-mail: actinadiia@gmail.com