The effect of auxins on the rooting of cuttings in several species of Fabaceae

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 36, 2015: 13-20
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015)

The effect of auxins on the rooting of cuttings in several species of Fabaceae

KAROLINA NOWAKOWSKA, ANDRZEJ PACHOLCZAK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences (SGGW)

Abstract: In view of their diversity, plants of the family Fabaceae are very popular among gardeners and landscape architects. They are used as solitary plants, ground covers or climbers, as well as for mass planting in green urban areas. The aim of this trial was to evaluate the effect of commercial rooting powders containing respectively 0.4% IBA (indolilo-3-bu-tyric acid), 0.2% NAA with 0.1% IBA, and 1% IBA, and a water solution of IBA (200 mg.dm-3), on the rooting of three Fabaceae species: Cytisus decumbens, Genista tinctoria 'Royal Gold' and Wisteria floribunda 'Ludwik Lawin'. The tested preparations significantly improved the degree and percentage of rooting in cuttings of all taxa. For W. floribunda and G. tinctoria the best results were obtained from the application of the preparations containing 1% IBA and 0.2% NAA with 0.1% IBA, while in the case of C. decumbens the rooting powder with 0.4% IBA was equally effective. Foliar application of the water IBA solution gave results comparable to the rooting powders in dyer's broom, while in wisteria its efficiency was lower than that of the commercial preparations.

Key words: IBA, ornamental shrubs, propagation, rooting powders

Streszczenie: Wpływ auksyn na ukorzenianie sadzonek wybranych gatunków z rodziny Faba-ceae. Rośliny z rodziny Fabaceae, dzięki swej różnorodności, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ogrodników oraz architektów krajobrazu. Są stosowane zarówno jako rośliny soliterowe, okrywowe, pnące, jak i wykorzystywane do masowych nasadzeń w przestrzeni miejskiej. Celem pracy było sprawdzenie wpływu wybranych preparatów auksynowych zawierających odpowiednio: 0.4% IBA, 0.2% NAA i 0.1% IBA, 1% IBA oraz wodnego roztworu kwasu indolilo--3-masłowego (IBA 200 mg.dm-3), na ukorzenianie trzech gatunków z rodziny Fabaceae: Cytisus decumbens, Genista tinctoria 'Royal Gold' oraz Wisteria floribunda 'Ludwik Lawin'. Wykazano, że zastosowane preparaty istotnie poprawiły stopień oraz procent ukorzenionych sadzonek. W przypadku ukorzeniania sadzonek glicynii kwiecistej i janowca barwierskiego najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu dwóch preparatów: jeden zawierający 1% IBA oraz drugi mający w swym składzie 0.2 % NAA i 0.1% IBA, zaś u żarnowca położonego równie dobrze zadziałał ukorzeniacz zawierający 0.4% IBA. Dolistna aplikacja wodnego roztworu IBA dała porównywalne wyniki do ukorzeniaczy w formie pudrów dla sadzonek żarnowca, a w przypadku glicynii jej wydajność była mniejsza w stosunku do preparatów handlowych.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKA K., PACHOLCZAK A. The effect of auxins on the rooting of cuttings in several species of Fabaceae. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 36, 2015: 13-20

Authors’ address:
e-mail: karolina_nowakowska@sggw.pl